L o g i n H a s ł o
natura 2000
Zbiornik Podedwórze

Zbiornik Podedwórze

Pełna nazwa ostoi: Zbiornik Podedworze
Kod ostoi: PL100
Współrzędne geograficzne: 51°42'-51°43'N, 23°10'-23°11'E
Powierzchnia: 282 ha
Położenie administracyjne: województwo lubelskie; powiaty: bialski, parczewski.
Kryteria BirdLife International: C6.
Formy ochrony przyrody: teren nie jest objęty ochroną.
Natura 2000: ostoja została włączona do rządowego projektu sieci Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków- Zbiornik Podedwórze, PLB060015


Zbiornik Podedwórze, fot.P.Szewczyk

Ogólny opis ostoi
Ostoja położona jest w regionie Polesie Zachodnie, w jego części noszącej nazwę Zaklęsłość Łomaska. Obniżenie rozdziela wyniesione nieco wyżej równiny poleskie, płynie nim Zielawa, dopływ Krzny. Ostoja obejmuje zbiornik retencyjny Podedworze, będący częścią inwestycji Kanał Wieprz-Krzna, wraz z przyległymi terenami leśnymi i podmokłymi łąkami. Krajobraz otoczenia zbiornika to płaska, piaszczysta, bezleśna równina z niewielkimi kompleksami leśnymi. Bezpośrednie jego sąsiedztwo stanowią niewielkie powierzchnie łąk i pastwisk, wykorzystywanych rolniczo. Jest to zbiornik retencyjny zasilany z Kanału Wieprz-Krzna. Podzielony jest na kilka komór. Brzegi zarośnięte są przez płaty roślinności szuwarowej.

Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi
Lasy i zadrzewienia - 1%, łąki i pastwiska - 5%, zbiorniki wodne i cieki - 94%.

Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Zbiornik Podedwórze

Inne walory przyrodnicze ostoi
W granicach ostoi stwierdzono występowanie 4 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: bóbr europejski, wydra, kumak nizinny i traszka grzebieniasta. Obszar ten stanowi ważny szlak migracyjny dla ptaków blaszkodziobych.

Zagrożenia

Kluczowe zagrożenie w ostoi

Inne ważne zagrożenia w ostoi

  • Gospodarka wodna - zmiana obecnego sposobu użytkowania zbiornika.
Działania ochronne
Ostoja została włączona do systemu obszarów chronionych Natura 2000. W ostoi planowana jest budowa platform gniazdowych dla rybitwy czarnej, w latach 2004-2009 nie stwierdzono gniazdowania tych ptaków.

autor: Łukasz Bednarz

Na podstawie publikacji:
T.Wilk, M.Jujka, J.Krogulec, P.Chylarecki. (red) 2010. "Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Marki.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi