L o g i n H a s ł o
o nas
Zamówienia

 

 W dniu 10 października 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania F2 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przeprowadzenie audytu finansowego projektu

LIFE13 NAT/PL/000060”

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

   Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

W dniu 03 września 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Usługa cateringowa

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/32/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134770

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/32/2018.pdf

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Gramatura posiłków.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134770

 

 

 

 

W dniu 31 lipca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz w związku z treścią Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. pt. „Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”, pkt. I i ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, sekcja pt. „Zamówienia uzupełniające”, zaprasza do udziału w negocjacjach, których celem jest zawarcie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na realizację zadania pt.

 

Budowa trwałego ogrodzenia co pozwoli na wprowadzenieekstensywnego wypasu - zamówienie uzupełniające (sektor D)

 

Zaproszenie do negocjacji_zamowienie uzupełniające.doc (wersja Word)

Załącznik nr 1_mapa

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lipca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Wykonanie 720 szt. koszulek promujących projekt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/30/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663
 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/30/2018.pdf

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

Załącznik nr 4_Wykaz rozmiarów.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663

 

Odpowiedź z dnia 13.07.2018 r. na pytanie dotyczące Zapytania ofertowego

 

Odpowiedź została opublikowana również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663#

 

 

 

W dniu 26 czerwca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie 2 szt. rysunków promujących projekt

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/31/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121375

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania SOLSKA/31/2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/31/2018.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121375
 

 

 W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Zapytanie ofertowe

        Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

        Załącznik nr 2 – wzór umowy

        Załącznik nr 3 – wykaz usług

        Załącznik nr 4 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

 

 

W dniu 8 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 508371307, zwane dalej "Zamawiającym", w związku z realizacją zadania C2 będącego częścią projektu "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie, współfinansowanego przez Unię Europejsk w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFe13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D ), ogłasza ponowne  zapytanie ofertowe na: 

  

                                          zakup i dostawę drona wraz z wyposażeniem

 

   Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  Załącznik nr 1a – opis parametrów

  Załącznik nr 2 – wzór umowy

   Załącznik nr 3 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 508371307, zwane dalej "Zamawiającym", w związku z realizacją zadania C2 będącego częścią projektu "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie, współfinansowanego przez Unię Europejsk w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFe13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D ), ogłasza zapytanie ofertowe na: 

 

                                          zakup i dostawę drona wraz z wyposażeniem

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o unieważnieniu oferty 

   Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1a – opis parametrów

 Załącznik nr 2 – wzór umowy

  Załącznik nr 3 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

W dniu 14 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

 

W dniu 06 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o anulowaniu zapytania 

UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

W dniu 1 lutego 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

   

Zakup koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/28/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085469

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/28/2018.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085469
 

 

 

 

W dniu 30 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Wykonanie folderu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego

ochrony gniewosza plamistego

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/27/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy również w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/27/2017.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

    Monitoring terenu w celu wyszukania
i utylizacji zatrutej padliny

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/26/2017.pdf

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/26/2017 (wraz z załącznikami nr 1,2).pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 3_Mapa.pdf

Załącznik nr 4_Harmonogram prac i płatności.pdf

Załącznik nr 5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Usługa cateringowa,

w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla wolontariuszy uczestniczących

w monitoringu terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/25/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1073278

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/25/2017.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Gramatura posiłków.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1073278

 

 

 

W dniu 29 listopada  2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu) i zadania E2 (Działania edukacyjne dla rolników i dzieci) bedących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

 przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

  Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

W dniu 13 listopada 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej

na budowę i remont przepustów i oczek wodnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/24/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067533

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/24/2017

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 Mapa z zakładanymi lokalizacjiami planowanych inwestycji

 Załącznik nr 3 Wzór umowy

 Załącznik nr 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067533

 

 

 

W dniu 10 października 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/23/2017.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zmiana treści zapytania i terminu składania ofert postępowania nr SOLSKA/23/2017:

Zmiana treści zapytania ze zmianą terminu składania ofert.pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 1- formularz ofertowy SOLSKA/23/2017 .doc

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wzór umowy Redukcja dapieżników.pdf

Zmianom uległo również ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, link do zmienionego ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/23/2017

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 Wzór umowy

 Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

 

 

 

 

W dniu 8 sierpnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Monitoring linii średniego napięcia na terenie Puszczy Solskiej

 

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/21/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/21/2017 (wraz z załącznikami nr 1,2).pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 3_Mapa terenu realizacji zadania.pdf

Załącznik nr 4_Harmonogram prac i płac.pdf

Załącznik nr 5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

W dniu 22 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Zakup sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej (HRP II, 3.20)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/19/2017.pdf 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/19/2017 (wraz z załącznikami nr 1,3).pdf

Załącznik nr 2_Formularz cenowy (wersja Excel).xls

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Wykonanie strony internetowej projektu

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/20/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/20/2017 (wraz z załącznikami)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

W dniu 21 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Specjalistyczna opieka weterynaryjna nad stadem

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/18/2017.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/18/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 W dniu 12 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Opieka nad stadem oraz wykaszanie roślinności pod pastuchem

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/17/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/17/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 W dniu 04 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  

    Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

 

 postępowanie powtórzone

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/16/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042430

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

  

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/16/2017.pdf

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042430

 

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 Wykonanie strony internetowej projektu

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Unieważnienie postępowania nr SOLSKA/15/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/15/2017 (wraz z załącznikami nr 1 i 2).pdf

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (wersja Word).docx

 

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C3, będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

  

„Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego -2017”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmieniony załącznik graficzny nr. 1

   Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6

 Załącznik graficzny nr 1

 Załącznik graficzny nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

  

 

    Zakup 10 koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

 

Zmiana treści zapytania i terminu składania ofert postępowania nr SOLSKA/14/2017:

Zmiana treści zapytania ze zmianą terminu składania ofert 28.06.17.pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 1- formularz ofertowy Zakup koników polskich.doc

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wzór umowy 28.06.17.pdf

 Zmianom uległo również ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, link do zmienionego ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/14/2017.pdf

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

 

 

 

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

    Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

 

 Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040306

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/13/2017.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040306

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

    Zakup sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej (HRP II, 3.20)

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Część I i unieważnieniu postępowania

w zakresie Części II SOLSKA/12/2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/12/2017 (wraz z załącznikami nr 1,4,5).pdf

 

 

UWAGA!

 

Zmiana nr 1 treści ogłoszenia nr SOLSKA/12/2017

Zmodyfikowany załącznik nr 3 Formularz cenowy_Część II.xls

 

UWAGA!

Zmiana nr 2 treści ogłoszenia nr SOLSKA/12/2017

 

 

--------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (wersja Word).docx

Załącznik nr 2_Formularz cenowy_Część I.xls

Załącznik nr 3_Formularz cenowy_Część II.xls

Załącznik nr 6 - Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert SOLSKA/11/2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/11/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856

 

Zamawiający w dniu 22.06.2017 r. w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności uzupełnił punkt pt. "Dodatkowe warunki" wprowadzacjąc treść pkt 4.1 i 4.2 Zapytania ofertowego. Uzupełnienie to nie wpływa na zmianę terminu składania ofert. Poniżej link do uzupełnionego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856

 

 

 

 W dniu 15 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

 Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego  wraz z remontem budynku gospodarczego

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/10/2017.pdf 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039468

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039468

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/10/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 5)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 7_Decyzja nr 205.2017 z dnia 25.05.2017r. – pozwolenie na budowę.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 1 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 2 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_PRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_Zagodpodarowanie terenu2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.5..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.6..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.4.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-1.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-2.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 1 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 2 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-8.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-9.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-10.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-11.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-12.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-13.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych.pdf

 

 

W dniu 13 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na: 

 

   Remont samochodu terenowego będącego w posiadaniu LTO, który  służyć będzie

przy działaniach czynnej ochrony w ramach całego projektu (HRP II, 1.6)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/9/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/9/2017 (wraz z załącznikami nr 1 i 2),

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (wersja Word).docx

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/8/2017

UWAGA!

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/8/2017

Zmodyfikowany załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zmodyfikowany załącznik nr 2 Wzór umowy

 

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

 

 

W dniu 5 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: 

 

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:

"Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego 

wraz z remontem budynku gospodarczego"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/7/2017.pdf

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

UWAGA!

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/7/2017

Zmiana treści nr 2 treści zapytania nr SOLSKA/7/2017

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/7/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 3)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 

W dniu 29 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

 Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego  wraz z remontem budynku gospodarczego

 

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr SOLSKA/6/2017

 

Link do informacji o statusie ogłoszenia Nierozstrzygnięte - inne wraz z uzasadnieniem unieważnienia postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036192

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/6/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 5)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 7_Decyzja nr 205.2017 z dnia 25.05.2017r. – pozwolenie na budowę.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 1 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 2 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_PRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_Zagodpodarowanie terenu2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.5..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.6..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.4.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-1.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-2.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 1 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 2 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-8.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-9.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-10.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-11.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-12.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-13.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036192

 

  

 

W dniu 24 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu

 

Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/5/2017

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/5/2017

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035747

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 1

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 2

Załącznik nr 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

  Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ  - Przykłady schronień

Załącznik nr 2 do OPZ - Formularz terenowy

Załącznik nr 3 do OPZ - Tabela do raportu

Załącznik nr 4 do OPZ - Siedliska w Puszczy Solskiej

 

 Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035747

 

Informacja o wyborze oferty

 

  

 

W dniu 15 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu (HRP II, pkt 7)

 

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/4/2017

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/4/2017

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033932
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy-zadanie 2

Załącznik nr 3 - Regulamin 

Załącznik nr 4 - mapka wskazująca obszar prac

Załącznik nr 5 - schemat budowy odłowni

Załącznik nr 6 – wykaz działek

Załącznik nr 7 – mapka do zamówienia uzupełniającego

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033932

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

W dniu 04 kwietnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty  na:

 

 Przygotowanie pełnej prawnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do realizacji wszystkich zadań projektu (HRP I, pkt 4)

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/3/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 -  Plan udzielania zamówień

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z dnia 11 stycznia 2017 r.

 Załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych usług

 Załącznik nr 5 -  Wzór umowy

  Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 22 marca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/2/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 

Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej występowania na terenie Puszczy Solskiej

 oraz

 Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/2/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Harmonogram prac i płatności

 Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień publicznych stosowany do postępowania nr SOLSKA/2/2017 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

 Załącznik nr 5 – wzór szablonów planów zadań ochronnych w formie tabelarycznej dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008 oraz Lasy Janowskie PLB060005 

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 13 lutego 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/1/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa stacji terenowej  Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 31 października 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadań C1 i C5 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Montaż 37 szt. platform i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki"

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

W dniu 13 września 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania C3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załączniki graficzne

 Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie badań zasobów pokarmowych orlika krzykliwego

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac terenowych oraz opracowanie wyników na potrzeby działania: „Ocena wpływu przywrócenia użytkowania łąk na ich strukturę fitosocjologiczną”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

Zalącznik nr 5e

Załącznik nr 5f

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

W dniu 27 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C4 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 100 kompletów osłon przeciw ptakom do izolatorów liniowych stojących

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

W dniu 6 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na skład, wydruk i dostawę kalendarzy ściennych na rok 2016.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 20 października 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na dostawę koszulek promocyjnych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań A1 i A2 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na opracowanie GIS wyników uzyskanych w ramach projektu.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 2 szt. tabletów terenowych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę stacji meteorologicznej.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 4 maja 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania F3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na usługę tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski oraz z języka anielskiego na język polski.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

 

 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 4 szt. fotopułapek.


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zamówienie_fotopułapki.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania o nazwie:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”.Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

 

logos

 

W dniu 9 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup zdjęć fotograficznych w wysokiej jakości w ilości 25 sztuk.

 

Poniżej znajdują się załączniki do zapytania

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Opis zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”,

A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych”,

C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”,

D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1-Harmonogram.pdf

Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_3_do_ogłoszenia.doc

Załącznik_nr_4_do_ogłoszenia.doc

Załącznik nr 5 Regulamin zawierania umów.pdf

Załącznik_nr_6_do_ogłoszenia_wzór_umowy.pdf

Załącznik graficzny_1A.jpg

Załącznik graficzny_1B.jpg

Załącznik graficzny_1C.jpg

Załącznik graficzny_1D.jpg

 

 logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku
z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego”.

C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Regulamin zawierania umów

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Załącznik graficzny nr 4

Załącznik graficzny nr 5

 

 

 logos

 

 

 

   

 

 

montaż 37 szt. platform lęgowych i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki 

W dniu 06 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o anulowaniu zapytania 

UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi