L o g i n H a s ł o
ptaki regionu

Lista gatunków ptaków Lubelszczyzny 

lp. nazwa łacińska nazwa polska Polska Lubelszczyzna
kategoria AERC status występ. status lęgowy (liczba stwierdzeń)
status nielęgowy (liczba stwierdzeń)
status zimowy (liczba stwierdzeń)
1. Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C Z        
2. Oxyura leucocephala sterniczka A Z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
3. Cygnus olor łabędź niemy A L + lęgowy   zimujący
4. Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P +   przelotny nieregularnie zimujący (9)
5. Cygnus cygnus
łabędź krzykliwy A l P + sporadycznie lęgowy (?) przelotny nieregularnie zimujący
6. Branta bernicla bernikla obrożna A P +   sporadycznie zalatujący (3)  
7. Branta leucopsis bernikla białolica A P +   zalatujący nieregularnie zimujący
8. Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A Z +   zalatujący (18) nieregularnie zimujący (7)
9. Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P +   sporadycznie zalatujący (5) sporadycznie zimujący (3) 
10. Anser anser gęgawa A L + lęgowy   zimujący
11. Anser fabalis gęś zbożowa A P +   przelotny nieregularnie zimujący
12. Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P +   zalatujący (10)  
13. Anser albifrons gęś białoczelna A P +   przelotny nieregularnie zimujący
14. Anser erythropus gęś mała A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
15. Clangula hyemalis lodówka A P +   zalatujący nieregularnie zimujący (8)
16. Somateria spectabilis turkan A Z        
17. Somateria mollissima edredon A l P +   sporadycznie zalatujący (4) sporadycznie zimujący  (2) 
18. Polysticta stelleri birginiak A Z        
19. Melanitta fusca uhla A P +   przelotny nieregularnie zimujący
20. Melanitta deglandi uhla garbonosa A z        
21. Melanitta nigra markaczka A P +   zalatujący sporadycznie zimujący (1)
22. Melanitta americana markaczka amerykańska A z        
23. Bucephala clangula gągoł A L + lokalnie lęgowy przelotny zimujący
24. Mergellus albellus bielaczek A P +   przelotny zimujący
25. Mergus merganser nurogęś A L + lęgowy   zimujący
26. Mergus serrator szlachar A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący (11) 
27. Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z        
28. Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
29. Tadorna tadorna ohar A l P +   przelotny (96) nieregularnie zimujący (8)
30. Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A [l] Z +   sporadycznie zalatujący (5)  
31. Netta rufina hełmiatka A l P +   zalatujący (25) sporadycznie zimujący (3)
32. Aythya ferina głowienka A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (66)
33. Aythya nyroca podgorzałka A l + lęgowy    
34. Aythya collaris czerniczka A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
35. Aythya fuligula czernica A L + lęgowy   zimujący
36. Aythya marila ogorzałka A (l) P +   przelotny (99) nieregularnie zimujący (24)
37. Aythya affinis ogorzałka mała A z        
38. Anas querquedula cyranka A L + lęgowy    
39. Anas clypeata płaskonos A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (3)
40. Anas discors cyranka modroskrzydła A z        
41. Anas strepera krakwa A L + lęgowy   zimujący
42. Anas penelope świstun  A  l P  +  aktualnie nielegowy (1)  przelotny  zimujący
43. Anas americana świstun amerykański A z        
44. Anas platyrhynchos krzyżówka A L + lęgowy   zimujący
45. Anas acuta rożeniec A l P + dawniej lęgowy przelotny (148) nieregularnie zimujący (37)
46. Anas crecca cyraneczka A L + lęgowy   zimujący
47. Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z        
48. Aix galericulata mandarynka C l Z +   zalatujący (25) sporadycznie zimujący (5)
49. Coturnix coturnix przepiórka A L + lęgowy    
50. Phasianus colchicus bażant C L + lęgowy   zimujący
51. Perdix perdix kuropatwa A L + lęgowy   zimujący
52. Tetrastes bonasia
jarząbek A L + lęgowy   zimujący
53. Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)        
54. Tetrao urogallus głuszec A L + lęgowy   zimujący
55. Tetrao tetrix cietrzew A L + lokalnie lęgowy   zimujący
56. Phoenicopterus roseus flaming różowy A Z        
  Phoenicopterus sp. flaming sp.         sporadycznie zalatujący (3)  
57. Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z        
58. Tachybaptus ruficollis perkozek A L + lęgowy   zimujący
59. Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0) 
60. Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (18)
61. Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P +   zalatujący (29) sporadycznie zimujący (2) 
62. Podiceps nigricollis zausznik A L + lęgowy    
63. Columba livia forma urbana gołąb miejski C L + lęgowy   zimujący
64. Columba oenas siniak A L + lęgowy   zimujący
65. Columba palumbus grzywacz A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (6)
66. Streptopelia turtur turkawka A L + lęgowy    
67. Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z        
68. Streptopelia decaocto sierpówka A L + lęgowy   zimujący
69. Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z (+)    dawniej sporadycznie zalatujący  
70. Caprimulgus europaeus lelek A L + lęgowy    
71. Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
72. Apus pallidus jerzyk blady A z        
73. Apus apus jerzyk A L + lęgowy    
74. Cuculus canorus kukułka A L + lęgowy    
75. Rallus aquaticus wodnik A L + lęgowy   zimujący
76. Crex crex derkacz A L + lęgowy    
77. Porzana porzana kropiatka A L + lęgowy    
78. Porzana parva zielonka A L + lęgowy    
79. Porzana pusilla karliczka B (l Z)        
80. Gallinula chloropus kokoszka A L + lęgowy   zimujący
81. Fulica atra łyska A L + lęgowy   zimujący
82. Grus virgo żuraw stepowy B (z)        
83. Grus grus żuraw A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (60)
84. Tetrax tetrax strepet A (l) Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
85. Otis tarda drop A (l) Z  + dawniej sporadycznie lęgowy  aktualnie niezalatujący  
86. Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z        
87.
 
Burhinus oedicnemus kulon A  (l) Z + dawniej sporadycznie lęgowy aktualnie niezalatujący (2)  
88. Haematopus ostralegus ostrygojad A L + lokalnie lęgowy (9)  przelotny (55)  
89. Himantopus himantopus szczudłak A l Z + sporadycznie lęgowy (3) zalatujący (18)  
90. Recurvirostra avosetta szablodziób A l Z + sporadycznie lęgowy (1) zalatujący (11)  
91. Pluvialis squatarola siewnica A P +   przelotny (143)  
92. Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący (6) 
93. Pluvialis fulva siewka złotawa A z        
94. Pluvialis dominica siewka szara A z        
95. Charadrius morinellus mornel A (l) P +   zalatujący (27)  
96. Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L + lęgowy    
97. Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1) 
98. Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
99. Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z        
100. Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z        
101. Vanellus vanellus czajka A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (104)
102. Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
103. Vanellus leucurus czajka stepowa A Z        
104. Numenius phaeopus kulik mniejszy A P +   przelotny (30)  
105. Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z        
106. Numenius arquata kulik wielki A L + lokalnie lęgowy (17)  przelotny (200)  
107. Limosa lapponica szlamnik A P +   zalatujący (12)  
108. Limosa limosa rycyk A L + lęgowy    
109. Arenaria interpres kamusznik A P +   zalatujący (33)  
110. Calidris tenuirostris biegus wielki A z        
111. Calidris canutus biegus rdzawy A P +   przelotny (42)  
112. Calidris pugnax batalion A l P + aktualnie nielęgowy przelotny  
113. Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P +   zalatujący (32)  
114. Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P +   przelotny (75)  
115. Calidris temminckii biegus mały A P +   przelotny (101)  
116. Calidris alba piaskowiec A P +   przelotny (39)  
117. Calidris alpina biegus zmienny A l P +   przelotny (342)  
118. Calidris maritima biegus morski A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
119. Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z +   sporadycznie zalatujący (1)  
120. Calidris minuta biegus malutki A P +   przelotny (123)  
121. Calidris minutilla biegus karłowaty A z        
122. Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z        
123. Calidris subruficollis biegus płowy A Z        
124. Calidris melantos biegus arktyczny A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
125. Calidris pusilla biegus tundrowy A z        
126. Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z        
127. Scolopax rusticola słonka A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0)
128. Gallinago media dubelt A l P + lęgowy    
129. Gallinago gallinago kszyk A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (11)
 130. Lymnocryptes minimus bekasik  A  (l) P  +  dawniej sporadycznie lęgowy  przelotny (106)  nieregularnie zimujący (41)
131. Xenus cinereus terekia A Z +   zalatujący (8)  
132. Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (2)
133. Actitis macularius brodziec plamisty A z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
134. Tringa ochropus samotnik A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (4)
135. Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z

+

  sporadycznie zalatujący (1)  
136. Tringa erythropus brodziec śniady A P +   przelotny (239)  
137. Tringa nebularia kwokacz A P +   przelotny (275)  
138. Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z        
139. Tringa totanus krwawodziób A L + lęgowy    
 140. Tringa glareola łęczak  A  l P  +  aktualnie nielęgowy  przelotny (303)  
141. Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P +   zalatujący (42)  
142. Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P +   zalatujący (46)  
143. Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z +   sporadycznie zalatujący (5)  
144. Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z (+)    dawniej sporadycznie zalatujący  
145. Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z +   zalatujący (9)  
  Glareola sp. żwirowiec sp.          sporadycznie zalatujący (1)  
146. Fratercula arctica maskonur A Z        
147. Cepphus grylle nurnik A P        
148. Alca torda alka A P        
149. Alle alle alczyk A Z        
150. Uria lomvia nurzyk polarny A z        
151. Uria aalge nurzyk A P        
152. Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
153. Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P +   zalatujący (8)  
154. Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
155. Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
156. Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z        
157. Xema sabini mewa obrożna A Z        
158. Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A Z +   zalatujący (15) sporadycznie zimujący (3)
159. Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z        
160. Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L + lęgowy   zimujący
161. Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P + aktualnie nielęgowy (2) przelotny (135) sporadycznie zimujący (3)
162. Rhodostethia rosea mewa różowa A z        
163. Larus atricilla mewa karaibska A z        
164. Larus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P + lokalnie lęgowy przelotny (61)  
165. Larus ichthyaetus orlica A Z +   zalatujący (26)  
166. Larus canus mewa siwa A L + lęgowy   zimujący
167. Larus delawarensis mewa delawarska A Z        
168. Larus fuscus mewa żółtonoga A l P + lokalnie lęgowy (5) przelotny (192) nieregularnie zimujący (10)
169. Larus argentatus mewa srebrzysta A L + lokalnie lęgowy (2) przelotny (70) nieregularnie zimujący (48)
170. Larus smithsonianus mewa popielata A Z ? (KF)   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
171. Larus michahellis mewa romańska A l P + lokalnie lęgowy (1) przelotny (38)  
172. Larus cachinnans mewa białogłowa A l P + lęgowy   zimujący
173. Larus hyperboreus mewa blada A Z  +   sporadycznie zalatujący (2)  sporadycznie zimujący (1) 
174. Larus marinus mewa siodłata A P +   sporadycznie zalatujący (2)  
175. Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
176. Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A (l) P +   przelotny (55)  
177. Sterna sandvicensis rybitwa czubata A l P +   sporadycznie zalatujący (1)  
178. Sterna dougallii rybitwa różowa A z        
179. Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L + lęgowy    
180. Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P +   sporadycznie zalatujący (1)  
181. Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L + lęgowy    
182. Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L + lęgowy    
183. Chlidonias niger rybitwa czarna A L + lęgowy    
184. Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L + lęgowy    
185. Gavia stellata nur rdzawoszyi A P +   przelotny (82) sporadycznie zimujący (4)
186. Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P +   przelotny (195) nieregularnie zimujący (17)
187. Gavia immer lodowiec A Z +   sporadycznie zalatujący (2) sporadycznie zimujący (1)
188. Gavia adamsii nur białodzioby A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
189. Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z        
190. Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z        
191. Oceanodroma leucorhoa nawałnik duży A Z        
192. Fulmarus glacialis fulmar A Z        
193. Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z        
194. Puffinus griseus burzyk szary A z        
195. Puffinus puffinus burzyk północny A z        
196. Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z        
197. Ciconia nigra bocian czarny A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1)
198. Ciconia ciconia bocian biały A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (20)
199. Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
200. Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A z +   sporadycznie zalatujący (1)  
201. Botaurus stellaris bąk A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (3)
202. Ixobrychus minutus bączek A L + lęgowy    
203. Nycticorax nycticorax ślepowron A l +   przelotny (24)  
204. Ardeola ralloides czapla modronosa A Z +   zalatujący (7)  
205. Bubulcus ibis czapla złotawa A Z        
206. Ardea cinerea czapla siwa A L + lęgowy   zimujący
207. Ardea purpurea czapla purpurowa A l Z +   przelotny (90)  
208. Ardea alba czapla biała A l P + lokalnie lęgowy (9)   zimujący
209. Egretta garzetta czapla nadobna A l Z +   przelotny (48)  
210. Platalea leucorodia warzęcha A Z +   zalatujący (13)  
211. Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
212. Morus bassanus głuptak A Z        
213. Phalacrocorax pygmeus kormoran mały A Z +   zalatujący (27) sporadycznie zimujący (2)
214. Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z        
215. Phalacrocorax carbo kormoran A L + aktualnie nielęgowy przelotny (280) zimujący
216. Pandion haliaetus rybołów A l + aktualnie nielęgowy przelotny (401) sporadycznie zimujący (0)
217. Elanus caeruleus kaniuk A z +   sporadycznie zalatujący (1)   
218. Pernis apivorus trzmielojad A L + lęgowy    
219. Gypaetus barbatus orłosęp B (z)        
220. Neophron percnopterus ścierwnik A Z        
221. Circaetus gallicus gadożer A l Z + lokalnie lęgowy (28) przelotny (65)  
222. Gyps fulvus sęp płowy A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
223. Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z (+)   aktualnie niezalatujący  
224. Clanga pomarina orlik krzykliwy A L + lęgowy przelotny  
225. Clanga clanga orlik grubodzioby A l Z + lokalnie lęgowy (11) przelotny (58)  
226. Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
227. Aquila heliaca orzeł cesarski A Z +   zalatujący (11)  
228. Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P +   przelotny (83) zimujący
229. Hieraaetus pennatus orzełek A l Z + aktualnie nielęgowy zalatujący (34)  
230. Circus aeruginosus błotniak stawowy A L + lęgowy    
231. Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P + aktualnie nielęgowy przelotny (315) zimujący
232. Circus macrourus błotniak stepowy A P +   przelotny (48)  
233. Circus pygargus błotniak łąkowy A L + lęgowy    
234. Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z        
235. Accipiter nisus krogulec A L + lęgowy   zimujący
236. Accipiter gentilis jastrząb A L + lęgowy   zimujący
237. Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)        
238. Haliaeetus albicilla bielik A L + lęgowy   zimujący
239. Milvus milvus kania ruda A L + sporadycznie lęgowy (3) przelotny (24)  
240. Milvus migrans kania czarna A L + lokalnie lęgowy (15)  przelotny (67)  
241. Buteo lagopus myszołów włochaty A P +   przelotny (483) zimujący
242. Buteo buteo myszołów A L + lęgowy   zimujący
243. Buteo rufinus kurhannik A Z +   przelotny (84)  
244. Tyto alba płomykówka A L + lęgowy   zimujący
245. Surnia ulula sowa jarzębata A Z        
246. Glaucidium passerinum sóweczka A L + lokalnie lęgowy (32)  przelotny (50) nieregularnie zimujący (17)
247. Athene noctua pójdźka A L + lęgowy   zimujący
248. Aegolius funereus włochatka A L + lęgowy    
249. Otus scops syczek A Z        
250. Asio otus uszatka A L + lęgowy   zimujący
251. Asio flammeus uszatka błotna A l P + lokalnie lęgowy (3)  przelotny (13) nieregularnie zimujący (5)
252. Strix aluco puszczyk A L + lęgowy   zimujący
253. Strix uralensis puszczyk uralski A L + lęgowy   zimujący
254. Strix nebulosa puszczyk mszarny A. l Z + lokalnie lęgowy (11)  zalatujący (25) zimujący (5)
255. Bubo scandiacus sowa śnieżna A Z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
256. Bubo bubo puchacz A L + lęgowy   zimujący
257. Upupa epops dudek A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0)
258. Jynx torquilla krętogłów A L + lęgowy    
259. Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L + lęgowy   zimujący
260. Picus viridis dzięcioł zielony A L + lęgowy   zimujący
261. Dryocopus martius dzięcioł czarny A L + lęgowy   zimujący
262. Dendrocopos major dzięcioł duży A L + lęgowy   zimujący
263. Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L + lęgowy   zimujący
264. Dendrocopos medius dzięcioł średni A L + lęgowy   zimujący
265. Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A l + lęgowy   zimujący
266. Dendrocopos minor dzięciołek A L + lęgowy   zimujący
267. Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A l +
  sporadycznie zalatujący (?)  
268. Merops apiaster żołna A l + lęgowy    
269. Coracias garrulus kraska A l + lokalnie lęgowy przelotny (30)  
270. Alcedo atthis zimorodek A L + lęgowy   zimujący
271. Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)        
272. Falco naumanni pustułeczka A (l) Z + prawdopodobnie dawniej lęgowy aktualnie niezalatujący  
273. Falco tinnunculus pustułka A L + lęgowy   zimujący
274. Falco vespertinus kobczyk A (l) P +   przelotny (554)  
275. Falco columbarius drzemlik A P +   przelotny (96) zimujący
276. Falco subbuteo kobuz A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0)
277. Falco eleonorae sokół skalny A z        
278. Falco cherrug raróg A (l) Z +   zalatujący (10)  
279. Falco rusticolus białozór A Z        
280. Falco peregrinus sokół wędrowny A l P +  lokalnie lęgowy przelotny (194) nieregularnie zimujący (70)
281. Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z        
282. Oriolus oriolus wilga A L + lęgowy    
283. Lanius collurio gąsiorek A L + lęgowy    
284. Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z        
285. Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z        
286. Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z + aktualnie nielęgowy sporadycznie zalatujący (3)  
287. Lanius excubitor srokosz A L + lęgowy   zimujący
288. Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z + aktualnie nielęgowy aktualnie niezalatujący  
289. Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z        
290. Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z        
291. Garrulus glandarius sójka A L + lęgowy   zimujący
292. Pica pica sroka A L + lęgowy   zimujący
293. Nucifraga caryocatactes orzechówka A L + lęgowy   zimujący
294. Corvus monedula kawka A L + lęgowy   zimujący
295. Corvus frugilegus gawron A L + lęgowy   zimujący
296. Corvus corax kruk A L + lęgowy   zimujący
297. Corvus corone czarnowron A l P +   zalatujący (0)  
298. Corvus cornix wrona siwa A L + lęgowy   zimujący
299. Prunella collaris płochacz halny A l        
300. Prunella montanella płochacz syberyjski A z        
301. Prunella modularis pokrzywnica A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (4)
302. Passer domesticus wróbel A L + lęgowy   zimujący
303. Passer montanus mazurek A L + lęgowy   zimujący
304. Petronia petronia wróbel skalny B (l z)        
305. Montifringilla nivalis śnieżka B (z)        
306. Anthus trivialis świergotek drzewny A L + lęgowy    
307. Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z        
308. Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P +   przelotny (57)  
309. Anthus pratensis świergotek łąkowy A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (1)
310. Anthus spinoletta siwerniak A l P +   przelotny (6) sporadycznie zimujący (2)
311. Anthus petrosus świergotek nadmorski A P        
312. Anthus richardi świergotek szponiasty A Z        
313. Anthus campestris świergotek polny A L + lęgowy    
314. Motacilla flava pliszka żółta A L + lęgowy    
315. Motacilla cinerea pliszka górska A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1)
316. Motacilla citreola pliszka cytrynowa A l Z + sporadycznie lęgowy (4) zalatujący (11)  
317. Motacilla alba pliszka siwa A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (19)
318. Fringilla coelebs zięba A L + lęgowy   zimujący
319. Fringilla montifringilla jer A P +   przelotny (89) zimujący
320. Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L + lęgowy   zimujący
321. Erythrina erythrina dziwonia A L + lęgowy    
322. Pinicola enucleator łuskowiec A Z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
323. Pyrrhula pyrrhula gil A L + lęgowy   zimujący
324. Carduelis chloris dzwoniec A L + lęgowy   zimujący
325. Linaria cannabina makolągwa A L + lęgowy   zimujący
326. Linaria flavirostris rzepołuch A P +   przelotny (31) zimujący
327. Acanthis flammea czeczotka A l P +   przelotny (80) zimujący
328. Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z        
329. Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z        
330. Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L + lęgowy   zimujący
331. Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z        
332. Carduelis carduelis szczygieł A L + lęgowy   zimujący
333. Carduelis citrinella osetnik A z        
334. Serinus serinus kulczyk A L + lęgowy    
335. Spinus spinus czyż A L + lęgowy   zimujący
336. Calcarius lapponicus poświerka A P +   zalatujący (7) nieregularnie zimujący (6)
337. Plectrophenax nivalis śnieguła A P +   przelotny (73) zimujący
338. Junco hyemalis junko A z        
339. Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A z +   sporadycznie zalatujący (?)  
340. Emberiza calandra potrzeszcz A L + lęgowy   zimujący
341. Emberiza cia głuszek A z        
342. Emberiza hortulana ortolan A L + lęgowy    
343. Emberiza cirlus cierlik A z        
344. Emberiza citrinella trznadel A L + lęgowy   zimujący
345. Emberiza leucocephalos trznadel białogłowy A (l) z        
346. Emberiza schoeniclus potrzos A L + lęgowy   zimujący
347. Emberiza rustica trznadel czubaty A Z        
348. Emberiza pusilla trznadelek A Z        
349. Emberiza aureola trznadel złotawy A z        
350. Emberiza chrysophyrus
trznadel złotobrewy A z        
351. Periparus ater sosnówka A L + lęgowy   zimujący
352. Lophophanes cristatus czubatka A L + lęgowy   zimujący
353. Poecile palustris sikora uboga A L + lęgowy   zimujący
354. Poecile montanus czarnogłówka A L + lęgowy   zimujący
355. Cyanistes caeruleus modraszka A L + lęgowy   zimujący
356. Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
357. Parus major bogatka A L + lęgowy   zimujący
358. Remiz pendulinus remiz A L + lęgowy    
359. Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)        
360. Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z        
361. Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
362. Eremophila alpestris górniczek A P +   przelotny (70) zimujący
363. Lullula arborea lerka A L + lęgowy   zimujący
364. Alauda leucoptera
skowronek białoskrzydły A z        
365. Alauda arvensis skowronek A L + lęgowy   zimujący
366. Galerida cristata dzierlatka A L + lęgowy   zimujący
367. Panurus biarmicus wąsatka A L + lokalnie lęgowy (6) przelotny (73)  nieregularnie zimujący (6)
368. Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z        
369. Locustella luscinioides brzęczka A L + lęgowy    
370. Locustella fluviatilis strumieniówka A L + lęgowy    
371. Locustella naevia świerszczak A L + lęgowy    
372. Iduna caligata zaganiacz mały A z        
373. Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z        
374. Hippolais icterina zaganiacz A L + lęgowy    
375. Acrocephalus paludicola wodniczka A l + lęgowy    
376. Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z        
377. Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L + lęgowy    
378. Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
379. Acrocephalus palustris łozówka A L + lęgowy    
380. Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L + lęgowy    
381. Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A z        
382. Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L + lęgowy    
383. Delichon urbicum oknówka A L + lęgowy    
384. Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z        
385. Hirundo rustica dymówka A L + lęgowy    
386. Riparia riparia brzegówka A L + lęgowy    
387. Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z        
388. Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L + lęgowy    
389. Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
390. Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z        
391. Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z        
392. Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z        
393. Phylloscopus trochilus piecuszek A L + lęgowy    
394. Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A z        
395. Phylloscopus collybita pierwiosnek A L + lęgowy    
396. Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A z        
397. Phylloscopus trochiloides wójcik A l Z +   zalatujący (31)  
398. Phylloscopus borealis świstunka północna A z        
399. Aegithalos caudatus raniuszek A L + lęgowy   zimujący
400. Sylvia atricapilla kapturka A L + lęgowy    
401. Sylvia borin gajówka A L + lęgowy    
402. Sylvia nisoria jarzębatka A L + lęgowy    
403. Sylvia curruca piegża A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1)
404. Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A z        
405. Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z        
406. Sylvia communis cierniówka A L + lęgowy    
407. Regulus regulus mysikrólik A L + lęgowy   zimujący
408. Regulus ignicapilla zniczek A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0)
409. Bombycilla garrulus jemiołuszka A P +   przelotny (221) zimujący
410. Certhia familiaris pełzacz leśny A L + lęgowy   zimujący
411. Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L + lęgowy   zimujący
412. Sitta europaea kowalik A L + lęgowy   zimujący
413. Tichodroma muraria pomurnik A l        
414. Troglodytes troglodytes strzyżyk A L + lęgowy   zimujący
415. Sturnus vulgaris szpak A L + lęgowy   zimujący
416. Pastor roseus pasterz A Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
417. Cinclus cinclus pluszcz A l +   sporadycznie zalatujący (4) sporadycznie zimujący (3)
418. Muscicapa striata muchołówka szara A L + lęgowy    
419. Erithacus rubecula rudzik A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (22)
420. Larvivora sibilans słowik syberyjski A z        
421. Luscinia luscinia słowik szary A L + lęgowy    
422. Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L + lęgowy    
423. Luscinia svecica podróżniczek A L + lęgowy    
424. Tarsiger cyanurus modraczek A z        
425. Ficedula parva muchołówka mała A L + lęgowy    
426. Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L + lęgowy    
427. Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L + lęgowy    
428. Phoenicurus phoenicurus pleszka A L + lęgowy    
429. Phoenicurus ochruros kopciuszek A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (7)
430. Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z        
431. Saxicola rubetra pokląskwa A L + lęgowy    
432. Saxicola rubicola kląskawka A L + lęgowy    
433. Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z        
434. Oenanthe oenanthe białorzytka A L + lęgowy    
435. Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z        
436. Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z        
437. Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z        
438. Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z        
439. Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z        
440. Zoothera aurea drozdoń tajgowy A Z        
441. Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z        
442. Turdus viscivorus paszkot A L + lęgowy   zimujący
443. Turdus philomelos śpiewak A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (0)
444. Turdus iliacus droździk A l P + lokalnie lęgowy (0) przelotny (56) nieregularnie zimujący (14)
445. Turdus merula kos A L + lęgowy   zimujący
446. Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z        
447. Turdus pilaris kwiczoł A L + lęgowy   zimujący
448. Turdus torquatus drozd obrożny A l +   sporadycznie zalatujący (0)  
449. Turdus naumanni drozd rdzawy A z        
450. Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z        
451. Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z        
452. Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z        
   

RAZEM:

  451 329+1?
214 149+1? 161+1?
     dawniej:   9 3 5 3 0
     współcześnie:
  442 327 209 147 161
     aktualnie nielęgowy/niezalatujący:   25     10 3 0
                 
ANEKS (GATUNKI NIE ZALICZONE DO AWIFAUNY LUBELSZCZYZNY)
1. Anser caerulescens śnieżyca duża D [Z] +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
2. Anser indicus gęś tybetańska D [Z] +   sporadycznie zalatujący  
3. Emberiza aureola trznadel złotawy D [z] +   sporadycznie zalatujący  
4. Aix sponsa karolinka E x +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
5. Chrysolophus pictus bażant złocisty E x +   sporadycznie zalatujący  
6. Caracara plancus karakara czarnobrzucha E x +   sporadycznie zalatujący  
7. Psittacula krameri aleksandretta obrożna E x +   sporadycznie zalatujący  
8. Cygnus atratus łabędź czarny E x

+

  sporadycznie zalatujący   
9. Haliaeetus pelagicus bielik olbrzymi E x

+

  sporadycznie zalatujący  
 
Kategorie wg klasyfikacji AERC: 
A - gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)
B - gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)
C - gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D - gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)
E - gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny) 
 
Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C (gatunki kategorii D i E - vide aneks)
 
Status gatunku w Polsce: 
L - aktualnie lęgowy (powyżej 100 par)
l - aktualnie nielicznie lęgowy (do 100 par)
(l) - aktualnie nielęgowy (nie potwierdzony od 1.01.2008 r.)
P - pojawiający się regularnie
Z - zalatujący (pojawiający się rzadko – gatunek podlegający weryfikacji)
z - zalatujący wyjątkowo (stwierdzony poniżej 5 razy - gatunek podlegający weryfikacji)
( ) - status dawny (kategoria B),  z wyjatkiem oznaczenia (l)
[ ] - pochodzenie niepewne (kategoria D)
x - pojaw nienaturalny (kategoria E) 
 
Występowanie na Lubelszczyźnie:
+ - gatunek współcześnie stwierdzony (od 1.01.1951 roku)
(+) - gatunek dawniej stwierdzony (status dawny przed 1.01.1951 r.)
? -  wymagane potwierdzenie występowania przez Komisję Faunistyczną 
 
Status lęgowy na Lubelszczyźnie: 
lęgowy - gatunek regularnie lęgowy  (kat. lęgowości B i C) 
lokalnie  lęgowy - gatunek regularnie lęgowy na obszarze nie większym niż 5% powierzchni regionu (nie więcej niż 12 kwadratów w Atlasie) lub nie więcej niż 10 par lęgowych w kat. lęg. B i C
sporadycznie lęgowy - sporadycznie lęgowy (do 5 stwierdzeń) w kat. lęg. B i C 
 
Status nielęgowy na Lubelszczyźnie: 
przelotny - pojawiający się regularnie (przez co najmniej ostatnich 10 lat)
zalatujący - pojawiający się nieregularnie
sporadycznie zalatujący - pojawiający się nieregularnie (do 5 stwierdzeń)
 
Status zimowy na Lubelszczyźnie - 1.12. - 28 (29).02.: 
zimujący - regularnie zimuje co roku (dotyczy również gatunków lęgowych i regularnie przelotnych) 
nieregularnie zimujący - zimuje nie co roku 
sporadycznie zimujący - do 5 stwierdzeń zimowania 
 
Oznaczenia dodatkowe (dopisywane do statusu podstawowego): 
dawniej - status dawny - przed 1.01.1951 rokiem;
aktualnie nielęgowy/niezalatujący - status niepotwierdzony po 31.12.2000 r.
prawdopodobnie - status niepewny lub wątpliwy.
(12) - liczba stwierdzeń na podstawie orzeczeń KF lub KAL
 
Źródła danych opracowania listy :
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin ;
- Raporty Komisji Faunistycznej: strona KF http://www.komisjafaunistyczna.pl/ ;
- T. Bajdak. Raport liczenia ptaków zimowych w latach 2009, 2010, 2011:  www.lto.org.pl ;
- Forum Przyroda, Ptaki Lubelszczyzny: www.forum.przyroda.org ;
- Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny www.kartoteka.lto.org.pl ;
Strona główna | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi