L o g i n H a s ł o
01 marca 2024   Atlas Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny - wydanie II

Nadszedł w końcu moment, w którym możemy ogłosić rozpoczęcie prac nad drugim wydaniem Atlasu Ptaków Lęgowych Lubelsczyzny!!
Szczegóły dotycząe tego niełatwego i bardzo ambitnego przedsięwzięcia, znajdują się w widocznej na stronie głównej zakładce "LAO - Lubelski Atlas Ornitologiczny".  
(http://www.lto.org.pl/index.php?id=169 ) Gorąco zachęcamy do aktywnego włączenia się zarówno w prace terenowe jak i cały proces przygotowania atlasu. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem skrzynki mailowej: atlas@lto.org.pl
 
31 stycznia 2024   VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Spis Bociana Białego ma miejsce co 10 lat i w bieżącym roku przypada jego VIII edycja. Liczenia bocianów odbędą się w dniach od 1 do 15 lipca 2024 r. Spis będzie prowadzony na terenie całej Polski, a dane które zostaną zebrane w jego trakcie posłużą do np. określenia liczebności populacji bociana białego w Polsce.

Do akcji dołączyć może każdy bez względu na wiek, czy doświadczenie ornitologiczne. Osoby chcące wziąć udział w akcji powinny wybrać sobie co najmniej jedną w gminę, w której chcą prowadzić liczenia. Poniżej znajduje się mapa z gminami, które zostały zajęte do tej pory. W miarę napływu kolejnych rezerwacji będzie ona aktualizowana. Na ten moment zostało zajętych już ponad 50% gmin w województwie lubelskim!

W najbliższym czasie będzie gotowa strona internetowa oraz aplikacja mobilna, które umożliwią obserwatorom szybkie i wygodne dodawanie danych nt gniazd skontrolowanych w trakcie liczeń.

Wkrótce na stronie zostanie udostępniona metodologia liczeń. Zostanie ona wysłana także mailowo do osób, które zdecydują się wziąć udział w akcji. W przypadku pytań odnośnie liczeń można kontaktować się na podany poniżej adres mailowy i nr telefonu.

Osoby chcące wziąć udział w akcji prosimy o kontakt mailowy: piotr.kosidlo1@gmail.com lub telefoniczny: 506 997 477.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w liczeniach!

 aktualizaccja mapy: 27.02.2024

 

13 stycznia 2024   Zimowe Liczenia Ptaków 2024

 

W dniach 13-14 stycznia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 20-21 stycznia.

 Prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w tym sezonie o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.plProsimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza objąć liczeniem (zgodnie z mapą – link poniżej). Powyższa prośba dotyczy priorytetowo obserwatorów, którzy liczą odcinki i zbiorniki włączone na stałe do prowadzonego przez GIOŚ Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych.

 Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku obiektami liczonymi dotychczas również prosimy o wiadomość. Informacje te pomogą sprawnie obsadzić wolne odcinki i zbiorniki, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :)

 Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy.

 Mapa odcinków i zbiorników objętych liczeniami w latach poprzednich znajduje się tradycyjnie pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing 

Wraz z napływem zgłoszeń mapa będzie na bieżąco aktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach i zbiornikach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora – oczywiście uzupełnianie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

 Formularz do wpisywania wyników jest właściwie tożsamy z formularzem ubiegłorocznym z tą jedynie różnicą, że – mając na uwadze aktualną systematykę i trudności w oznaczaniu – w miejsce gęsi zbożowej w tabeli figuruje „gęś zbożowa / tundrowa”. (Jeżeli jednak ktoś ze 100% pewnością oznaczy – wpisujcie konkretny gatunek na końcu tabeli, w miejscu przeznaczonym dla gatunków nieuwzględnionych powyżej.) Prosimy o korzystanie z aktualnej wersji, do pobrania tutaj http://lto.org.pl/index.php?id=21 Prosimy o uzupełnianie formularzy zgodnie z nazewnictwem i numeracją odcinków z ww. mapy!

 Do 5. stycznia pierwszeństwo przy przypisywaniu obserwatorów do odcinków/zbiorników będą miały osoby, które prowadziły liczenia na danym obiekcie w latach ubiegłych. Taka „wstępna rezerwacja” nie dotyczy osób, które do tej pory nie przekazały wyników ze stycznia 2023!

 Prosimy również o uzupełnianie zaległości z poprzednich lat, gdyż na najbliższym jesiennym zjeździe LTO planujemy przedstawić podsumowanie sezonów 2022 i 2023, z tradycyjnym losowaniem nagród wśród uczestników liczeń! 😉

13 listopada 2023   Zjazd LTO 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na jesienny zjazd LTO, który odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 2-3 grudnia 2023 r. Szczegóły w załączonym KOMUNIKACIE i PROGRAMIE

27 października 2023   Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny - wydanie II

Drodzy członkowie oraz sympatycy

Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego,

           

Zwracamy się do Was z prośbą o wyrażenie opinii na temat pomysłu jaki pojawił się w naszych głowach. Planujemy mianowicie rozpoczęcie prac nad drugą edycją Atlasu ptaków lęgowych Lubelszczyzny. 

Skąd ten pomysł? Niedługo, bo już za dwa lata, minie 20 lat (sic!) od pierwszego wydania naszego atlasu. Jak pewnie zaobserwowaliście, w międzyczasie zaszło dużo zmian w liczebnościach wielu gatunków. Jednocześnie znacznie wzrosła nasza wiedza na temat awifauny regionu. W konsekwencji wejścia do Unii Europejskiej powstały opracowania dotyczące rozmieszczenia i liczebności awifauny w obszarach Natura 2000. Dodatkowo wdrożono regularny i coroczny monitoring wielu gatunków (w tym pospolitych) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wreszcie, część z nas prowadziła własne badania ukierunkowane na konkretne gatunki….

 

Jak zapewne większość z Was wie 8? lat temu, powstała elektroniczna wersja Kartoteki Awifauny Lubelszczyzny (www.kartoteka.lto.org.pl), która jest dostępna online. Jej struktura i zestaw zbieranych informacji jest dość szeroki ale niestety nie uwzględnia w pełni „atlasowych” potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku prac stricte atlasowych należałoby wprowadzić rozwiązanie nie tylko przystosowane do zbierania takich danych (w zbieranie danych o gatunkach pospolitych) ale również takie, które w szybki i wygodny sposób umożliwi zbieranie i prezentacje danych z wykorzystaniem potencjału obecnej technologii.

 

Wszystko to jednak wymaga pracy ludzi, którzy w przypadku pozytywnego i wystarczającego odzewu, przygotują odpowiednie narzędzia do zbierania danych. Oczywiście jeszcze więcej pracy i zaangażowania wymagać będą prace terenowe. Jak widzicie na załączonej mapie, nasz region został podzielony na 302 pola atlasowe, każde o boku 10 km. W związku z tym, przed przystąpieniem do prac nad dostosowaniem kartoteki lub/oraz stworzenia aplikacji, chcielibyśmy Was poprosić o wyrażenie opinii oraz zadeklarowanie udziału w pracach nad atlasem.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować pod adres kontakt@lto.org.pl

 

Z pozdrowieniami

Zarząd LTO

28 grudnia 2022   Zimowe Liczenia Ptaków 2023

Zimowe Liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 2023

 

W dniach 14-15 stycznia 2023 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 21-22 stycznia.

 

Prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w tym sezonie o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.pl Prosimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza objąć liczeniami (zgodnie z mapą – link poniżej). Powyższa prośba dotyczy priorytetowo obserwatorów, którzy liczą odcinki i zbiorniki włączone na stałe do prowadzonego przez GIOŚ Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych.

 

Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku obiektami liczonymi dotychczas również proszę o wiadomość. Informacje te pomogą sprawnie obsadzić wolne odcinki i zbiorniki, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :)

 

Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy.

 

Mapa odcinków i zbiorników objętych liczeniami w latach poprzednich znajduje się tradycyjnie pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing 

Wraz z napływem zgłoszeń mapa będzie na bieżąco aktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach i zbiornikach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora – oczywiście uzupełnianie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

 

Formularz do wpisywania wyników został nieznacznie odświeżony w zakresie podawania danych pogodowych – prosimy o korzystanie z aktualnej wersji, do pobrania tutaj http://lto.org.pl/index.php?id=21 Nieco wzbogacona została również instrukcja – prosimy o jej przeczytanie. Prosimy o uzupełnianie formularzy zgodnie z nazewnictwem i numeracją odcinków z ww. mapy!

 

Do 6 stycznia pierwszeństwo przy przypisywaniu obserwatorów do odcinków/zbiorników będą miały osoby, które prowadziły liczenia na danym obiekcie w latach ubiegłych. Taka „wstępna rezerwacja” nie dotyczy osób, które – pomimo przypominania – do tej pory nie przekazały wyników ze stycznia 2022!

 

Jak w roku ubiegłym, obserwatorów, którzy nie mają czasu bądź chęci przekazywać wyników prosimy o rozważenie, czy warto zgłaszać się do udziału w liczeniach. Z punktu widzenia akcji samo pójście w teren bez przekazania wyników ma dokładnie taką samą wartość, jak niewykonanie liczenia.

 

Zapraszając do udziału w akcji zachęcamy do spojrzenia na podsumowanie wyników liczeń z lat 2020-2021. Prezentacja ze zjazdu LTO z 26.11.2022 dostępna jest pod adresem: http://lto.org.pl/index.php?id=22

26 listopada 2022   Zjazd LTO 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na jesienny zjazd LTO, który odbędzie się w Zwierzyńcu w dniach 26-27 listopada 2022 r. Szczegóły w załączonym ZAPROSZENIU i KOMUNIKACIE

19 września 2022   Zapraszamy na warsztaty ornitologiczne

Zapraszamy serdenie na organizowanej w stacji terenowej LTO warsztaty ogrnitologiczne, przeznaczone dla grup szkolnych i starszych grup przedszkolnych. Szczegóły w załączonym ZAPROSZENIU

22 lutego 2022   Tropiciele Natury

Szkoła Podstawowa w Kamieniu, pod patronatem honorowym Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego, realizuje projekt „Tropiciele natury”. Projekt jest finansowany przez Fundację Orlen, w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”

Projekt „Tropiciele Natury” przybliża przyrodę doliny Wisły, występujące w tym rejonie zwierzęta, ukształtowanie terenu, jego ochronę.

W ramach projektu, uczestnicy przeprowadzą następujące działania:

1) XI-III.2022r.Warsztaty ornitologiczno – przyrodnicze: zapoznanie z etyką dobrego przyrodnika, przygotowanie merytorycznie do obserwacji ptaków, ssaków i doliny Wisły, przedstawienie instrukcji wykonania budki lęgowej. Uczniowie gromadzą informacje w celu zaprojektowania trasy ścieżki „Tropiciele natury”, w formie 4 tablic umieszczonych na drewnianych konstrukcjach  w celu stworzenia punktów edukacyjnych. Przygotują również informacje w formie QR Code.

2)XI.2021r.Poszerzenie wiedzy w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym, zbiory dotyczą bogactwa przyrodniczego Lubelszczyzny. 

3)II.2022r.Zorganizowanie gminnego konkursu plast. „Przyroda mojej okolicy”, przyznanie nagród w konkursie, informacja na stronie szkoły, wystawa prac na festynie, druk pocztówek. Zawieszenie wykonanych przez uczestników budek lęgowych w miejscach gniazdowania.

4) III.2022r.Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na postawienie tablic informacyjnych. Pozyskanie wolontariuszy w celu przygotowania terenu i przystanków poprzez konsultacje z sołtysem wsi Piotrawin. Zakupienie stelaży drewnianych.

5) IV.2022r.Opracowanie graficzne tablic, wykonanie ulotki, plakatu na zajęciach z grafiki komputerowej. Zorganizowanie konkursu przyrodniczo –ekologicznego dla uczniów gminy Łaziska.

6) V.2022r.Zlecenie wykonania tablic, ulotki, plakatu, pocztówek w drukarni.

7) VI.2022r. Zamontowanie tablic na przystankach i strzałek kierunkowych. Zorganizowanie festynu dla społeczności lokalnej, zaproszenie uczestników konkursów i promowanie ścieżki edukacyjnej poprzez grę terenową i ulotkę.

27 grudnia 2021   Zimowe liczenia ptaków 2022

Zimowe Liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 2022

 

W dniach 15-16 stycznia 2022 r. odbędzie się kolejna edycja Zimowych Liczeń ptaków na Lubelszczyźnie. Jest to termin optymalny, jednakże liczenia można prowadzić przez cały kolejny tydzień aż do weekendu 22-23 stycznia.

 Prosimy wszystkie osoby prowadzące liczenia w poprzednich latach i chętne do kontynuowania udziału w akcji w tym sezonie o jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na tradycyjny adres: zimoweliczenia@wp.pl Prosimy o podanie w wiadomości numerów odcinków rzek i/lub nazw obiektów, które dana osoba zamierza objąć liczeniami (zgodnie z mapą – link poniżej).

 Osoby które nie będą mogły zająć się w tym roku obiektami liczonymi dotychczas również prosimy o wiadomość. Informacje te pomogą nam zaktualizować bazę osób biorących udział w akcji, usprawnią komunikację i znacznie ułatwią pracę koordynatorowi :)

 Gorąco zachęcamy również do kontaktu osoby, które w tym roku chciałyby włączyć się do akcji po raz pierwszy. Z pewnością znajdą się wolne odcinki lub obiekty, na których warto by policzyć ptaki. Inicjatywa liczenia w miejscach, gdzie dotąd akcja nie była prowadzona, jest również mile widziana, podobnie jak informacja o wolnych mocach przerobowych ;)

 Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1XlXb6OwD-6TRR0ehCNaiZTFNQ3U4emuA&usp=sharing znajduje się mapa odcinków i zbiorników objętych liczeniami w latach poprzednich. Wraz z napływem zgłoszeń mapa będzie na bieżąco aktualizowana i będzie tam można znaleźć informację o „dziurach”, czyli o odcinkach i zbiornikach, które nie doczekały się zgłoszenia obserwatora – oczywiście uzupełnianie tych dziur będzie bardzo mile widziane!

 Prosimy o przekazywanie wyników na formularzu przygotowanym w roku ubiegłym – do pobrania tutaj: http://www.lto.org.pl/index.php?id=21 Zostanie on również rozesłany wszystkim, którzy potwierdzą udział w tegorocznych liczeniach.

 Do 7 stycznia pierwszeństwo przy przypisywaniu obserwatorów do odcinków/zbiorników będą miały osoby, które prowadziły liczenia na danym obiekcie w latach ubiegłych. Taka „wstępna rezerwacja” nie dotyczy osób, które – pomimo przypominania – do tej pory nie przekazały wyników ze stycznia 2021!

 Obserwatorów, którzy nie mają czasu bądź chęci przekazywać wyników prosimy o rozważenie, czy warto zgłaszać się do udziału w liczeniach. Z punktu widzenia akcji samo pójście w teren bez przekazania wyników ma dokładnie taką samą wartość, jak niewykonanie liczenia. Niestety, baza przekazanych formularzy z danymi ze stycznia 2021 jest wciąż znacznie skromniejsza, niż wynikałoby to z deklaracji.

 BARDZO KRÓTKIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW Z ROKU 2020:

 W ramach Zimowych Liczeń w styczniu 2020 wspólnymi siłami objęliśmy liczeniami:

 20 rzek (łącznie 115 wyznaczonych odcinków + 2 przypadki liczenia „w punkcie”)

98 obiektów punktowych (jeziora, zalewy, zbiorniki retencyjne, kompleksy stawów itp.)

 Zarejestrowaliśmy łącznie 42 243 ptaki wodne i wodno-błotne z 40 gatunków. Wśród nich zdecydowanie dominowała krzyżówka (31 791 os.), drugie miejsce – nieco zaskakująco – zajęła gęgawa (3 708), a podium zamknął kormoran (1 048 os.).

 Bardziej szczegółowe wyniki, pełny skład gatunkowy, rozmieszczenie zgrupowań, ciekawostki fenologiczne itp. już niebawem :)

 
Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi