L o g i n H a s ł o
o nas
zarząd

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Przewodniczący
Sylwester Aftyka
saftyka@gmail.com

Z-ca Przewodniczącego
Przemysław Stachyra
przemekstachyra@wp.pl

Skarbnik
Paweł Szewczyk
loxia2@wp.pl

Sekretarz
Tomasz Bajdak
tomaszbajdak@wp.plKomisja Rewizyjna
Krzysztof Monastyrski, Jarosław Synowiecki, Michał Gąska

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zebraniach Zarządu proszone są o kontakt z Przewodniczącym.
 
Kilka słów o naszym Towarzystwie

Na początku lat 70-tych XX wieku studenci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS utworzyli Sekcję Ornitologiczną Koła Biologów UMCS, co było początkiem zorganizowanego ruchu ornitologicznego na Lubelszczyźnie. W 1984 roku rozpoczął działalność Klub Ornitologów Lubelszczyzny zrzeszający zarówno profesjonalnych ornitologów jak również amatorów ornitologii. W 1989 r. Klub przekształcił się w koło terenowe Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, a w 1992 r. utworzone zostało Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, które w formie stowarzyszenia, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym istnieje do dziś. Członkami LTO są profesjonaliści i amatorzy, których we wspólnym działaniu połączyła miłość do ptaków i troska o ich ochronę.

Najważniejszym celem działalności LTO jest zbadanie rozmieszczenia i liczebności awifauny Lubelszczyzny. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez gromadzenie wiadomości o ptakach naszego regionu w, utworzonej specjalnie w tym celu, Kartotece Awifauny Lubelszczyzny.

Równolegle z pracami badawczymi organizujemy i prowadzimy szereg działań na rzecz aktywnej ochrony ptaków i ich siedlisk. Wśród zadań LTO znajdują się też działania na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody, że wspomnimy tu udział członków LTO w prowadzonym od lat monitoringu liczebności nietoperzy na Lubelszczyźnie, czy zbieranie danych na temat występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin.

Towarzystwo współpracuje z innymi organizacjami ornitologicznymi oraz instytucjami w ramach realizacji wspólnych, ogólnopolskich i międzynarodowych akcji. Członkowie LTO uczestniczą w pracach Komitetu Ochrony Orłów, liczeniach bociana białego, Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, liczeniach wodniczki, Akcji Kraska oraz obozach i akcjach regionalnych. We współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Muzeum i Instytutem Zoologii Polskiej Akademii Nauk i Komitetem Ochrony Orłów, Stowarzyszeniem Ochrony Sów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uczestniczymy w montoringu ptaków realizowanym przez:

- Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL);
- Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP);
- Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM);
- Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD);
- Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL);
- Monitoring Gatunków Rzadkich (wybrane gatunki: podgorzałka, łabędź krzykliwy, kraska, dubelt, mewa czarnogłowa);
- Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych.

Wydany w 2005 roku przez LTO "Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny" jest podsumowaniem wieloletniego wysiłku członków i sympatyków Towarzystwa. W przyszłości Towarzystwo będzie kontynuować prace badawcze nad awifauną Lubelszczyzny. Uważamy, że jednym z naszych podstawowych celów będzie wydanie w przyszłości monografii awifauny Lubelszczyzny. Kolejnym ważnym celem jest organizacja i prowadzenie działań ochroniarskich.

W planach Towarzystwa na najbliższe lata jest też działalność wydawnicza i popularyzatorska przejawiająca się m.in. organizacją zjazdów, sympozjów i wystaw o tematyce przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.

Do udziału w realizacji tych planów zapraszamy instytucje i organizacje, które stawiają sobie podobne cele lub dopiero chcą się włączyć do prac na rzecz ochrony przyrody ojczystej. Wszystkich zaś miłośników ptaków z Lubelszczyzny (i nie tylko) zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszego Towarzystwa oraz do wspólnej pracy na rzecz poznania i ochrony ptaków, i przyrody Lubelszczyzny

Zobacz nasz region działania.

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi