L o g i n H a s ł o
ptaki regionu

Lista gatunków ptaków Lubelszczyzny 

lp. nazwa łacińska nazwa polska Polska Lubelszczyzna
kategoria AERC status występ. status lęgowy (liczba stwierdzeń)
status nielęgowy (liczba stwierdzeń)
status zimowy (liczba stwierdzeń)
1. Oxyura jamaicensis sterniczka jamajska C Z        
2. Oxyura leucocephala sterniczka A Z +   sporadycznie zalatujący (2) sporadycznie zimujący (1)
3. Cygnus olor łabędź niemy A L + lęgowy   zimujący
4. Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby A P +   przelotny nieregularnie zimujący (12)
5. Cygnus cygnus
łabędź krzykliwy A L + sporadycznie lęgowy (?) przelotny nieregularnie zimujący
6. Branta bernicla bernikla obrożna A P +   sporadycznie zalatujący (3)  
7. Branta leucopsis bernikla białolica A P +   zalatujący nieregularnie zimujący
8. Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja A P +   zalatujący (21) nieregularnie zimujący (7)
9. Branta canadensis bernikla kanadyjska C l P +   zalatujący (7) sporadycznie zimujący (4) 
10. Anser anser gęgawa A L + lęgowy   zimujący
11. Anser fabalis gęś zbożowa A P +   przelotny nieregularnie zimujący
12. Anser serrirostris gęś tundrowa A P +   przelotny nieregularnie zimujący
13. Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba A P +   zalatujący (10)  
14. Anser albifrons gęś białoczelna A P +   przelotny nieregularnie zimujący
15. Anser erythropus gęś mała A P +   sporadycznie zalatujący (5) sporadycznie zimujący (2) 
16. Clangula hyemalis lodówka A P +   zalatujący nieregularnie zimujący (8)
17. Somateria spectabilis turkan A Z        
18. Somateria mollissima edredon A l P +   sporadycznie zalatujący (4) sporadycznie zimujący  (2) 
19. Polysticta stelleri birginiak A Z        
20. Melanitta fusca uhla A P +   przelotny nieregularnie zimujący
21. Melanitta deglandi uhla garbonosa A z        
22. Melanitta nigra markaczka A P +   zalatujący sporadycznie zimujący (1)
23. Melanitta americana markaczka amerykańska A Z        
24. Bucephala clangula gągoł A L + lokalnie lęgowy przelotny zimujący
25. Mergellus albellus bielaczek A P +   przelotny zimujący
26. Mergus merganser nurogęś A L + lęgowy   zimujący
27. Mergus serrator szlachar A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący (11) 
28. Histrionicus histrionicus kamieniuszka A z        
29. Alopochen aegyptiaca gęsiówka egipska C l P + sporadycznie lęgowy (1)  sporadycznie zalatujący (3)  
30. Tadorna tadorna ohar A L +   przelotny nieregularnie zimujący
31. Tadorna ferruginea kazarka rdzawa A l P +   zalatujący (8)  
32. Netta rufina hełmiatka A l P +   zalatujący nieregularnie zimujący (7)
33. Aythya ferina głowienka A L + lęgowy   zimujący
34. Aythya nyroca podgorzałka A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (2) 
35. Aythya collaris czerniczka A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
36. Aythya fuligula czernica A L + lęgowy   zimujący
37. Aythya marila ogorzałka A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący
38. Aythya affinis ogorzałka mała A z        
39. Spatula querquedula cyranka A L + lęgowy    
40. Spatula clypeata płaskonos A L + lęgowy   zimujący
41. Spatula discors cyranka modroskrzydła A z        
42. Mareca strepera krakwa A L + lęgowy   zimujący
43. Mareca penelope świstun  A  l P  +  aktualnie nielegowy (1)  przelotny  zimujący
44. Mareca americana świstun amerykański A Z        
45. Anas platyrhynchos krzyżówka A L + lęgowy   zimujący
46. Anas acuta rożeniec A l P + dawniej lęgowy przelotny zimujący
47. Anas crecca cyraneczka A L + lęgowy   zimujący
48. Anas carolinensis cyraneczka karolińska A z        
49. Aix galericulata mandarynka C l P +   zalatujący (25) sporadycznie zimujący (5)
50. Coturnix coturnix przepiórka A L + lęgowy    
51. Phasianus colchicus bażant C L + lęgowy   zimujący
52. Perdix perdix kuropatwa A L + lęgowy   zimujący
53. Tetrastes bonasia
jarząbek A L + lęgowy   zimujący
54. Lagopus lagopus pardwa mszarna B (z)        
55. Tetrao urogallus głuszec A L + lęgowy   zimujący
56. Lyrurus tetrix cietrzew A L + lokalnie lęgowy   zimujący
57. Phoenicopterus roseus  flaming różowy A Z        
  Phoenicopterus sp. flaming sp.         sporadycznie zalatujący (3)  
58. Podilymbus podiceps perkoz grubodzioby A z        
59. Tachybaptus ruficollis perkozek A L + lęgowy   zimujący
60. Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (5) 
61. Podiceps cristatus perkoz dwuczuby A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (18)
62. Podiceps auritus perkoz rogaty A (l) P +   zalatujący (29) nieregularnie zimujący 
63. Podiceps nigricollis zausznik A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1) 
64. Columba livia forma urbana gołąb miejski C L + lęgowy   zimujący
65. Columba oenas siniak A L + lęgowy   zimujący
66. Columba palumbus grzywacz A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (6)
67. Streptopelia turtur turkawka A L + lęgowy    
68. Streptopelia orientalis turkawka wschodnia A z        
69. Streptopelia decaocto sierpówka A L + lęgowy   zimujący
70. Syrrhaptes paradoxus pustynnik A Z (+)    dawniej sporadycznie zalatujący  
71. Caprimulgus europaeus lelek A L + lęgowy    
72. Tachymarptis melba jerzyk alpejski A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
73. Apus pallidus jerzyk blady A z        
74. Apus apus jerzyk A L + lęgowy    
75. Cuculus canorus kukułka A L + lęgowy    
76. Rallus aquaticus wodnik A L + lęgowy   zimujący
77. Crex crex derkacz A L + lęgowy    
78. Porzana porzana kropiatka A L + lęgowy    
79. Zapornia parva zielonka A L + lęgowy    
80. Zapornia pusilla karliczka B (l Z)        
81. Gallinula chloropus kokoszka A L + lęgowy   zimujący
82. Fulica atra łyska A L + lęgowy   zimujący
83. Grus virgo żuraw stepowy A z        
84. Grus grus żuraw A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (60)
85. Tetrax tetrax strepet A (l) Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
86. Otis tarda drop A (l) Z  + dawniej sporadycznie lęgowy  aktualnie niezalatujący  
87. Chlamydotis macqueenii hubara arabska A z        
88.
 
Burhinus oedicnemus kulon A  (l) Z + dawniej sporadycznie lęgowy aktualnie niezalatujący (2)  
89. Haematopus ostralegus ostrygojad A l P + lokalnie lęgowy (9)  przelotny (55)  
90. Himantopus himantopus szczudłak A l P + sporadycznie lęgowy (4) zalatujący  
91. Recurvirostra avosetta szablodziób A l P + sporadycznie lęgowy (1) zalatujący (11)  
92. Pluvialis squatarola siewnica A P +   przelotny  
93. Pluvialis apricaria siewka złota A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący (6) 
94. Pluvialis fulva siewka złotawa A Z        
95. Pluvialis dominica siewka szara A z        
96. Charadrius morinellus mornel A (l) P +   zalatujący (30)  
97. Charadrius hiaticula sieweczka obrożna A L + lęgowy    
98. Charadrius dubius sieweczka rzeczna A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1) 
99. Charadrius alexandrinus sieweczka morska A l Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
100. Charadrius mongolus sieweczka mongolska A z        
101. Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna A Z        
102. Charadrius asiaticus sieweczka długonoga A z        
103. Vanellus vanellus czajka A L + lęgowy   nieregularnie zimujący
104. Vanellus gregarius czajka towarzyska A Z +   zalatujący (6)  
105. Vanellus leucurus czajka stepowa A Z        
106. Numenius phaeopus kulik mniejszy A P +   przelotny (30)  
107. Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby A z        
108. Numenius arquata kulik wielki A L + lokalnie lęgowy (17)  przelotny sporadycznie zimujący (2) 
109. Limosa lapponica szlamnik A P +   zalatujący (12)  
110. Limosa limosa rycyk A L + lęgowy    
111. Arenaria interpres kamusznik A P +   zalatujący  
112. Calidris tenuirostris biegus wielki A z        
113. Calidris canutus biegus rdzawy A P +   przelotny  
114. Calidris pugnax batalion A l P + aktualnie nielęgowy przelotny  sporadycznie zimujący (2)
115. Calidris falcinellus biegus płaskodzioby A P +   zalatujący  
116. Calidris ferruginea biegus krzywodzioby A P +   przelotny  
117. Calidris temminckii biegus mały A P +   przelotny  
118. Calidris alba piaskowiec A P +   przelotny  
119. Calidris alpina biegus zmienny A l P +   przelotny  
120. Calidris maritima biegus morski A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
121. Calidris bairdii biegus długoskrzydły A z +   sporadycznie zalatujący (1)  
122. Calidris minuta biegus malutki A P +   przelotny  
123. Calidris minutilla biegus karłowaty A z        
124. Calidris fuscicollis biegus białorzytny A z        
125. Calidris subruficollis biegus płowy A Z        
126. Calidris melantos biegus arktyczny A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
127. Calidris pusilla biegus tundrowy A z        
128. Limnodromus scolopaceus szlamiec długodzioby A z        
129. Scolopax rusticola słonka A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (5)
130. Gallinago media dubelt A L + lęgowy    
131. Gallinago gallinago kszyk A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (11)
 132. Lymnocryptes minimus bekasik  A  (l) P  +  dawniej sporadycznie lęgowy  przelotny  nieregularnie zimujący (41)
133. Xenus cinereus terekia A Z +   zalatujący (9)  
134. Actitis hypoleucos brodziec piskliwy A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (3)
135. Actitis macularius brodziec plamisty A z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
136. Tringa ochropus samotnik A L + lęgowy   zimujący
137. Tringa flavipes brodziec żółtonogi A z

+

  sporadycznie zalatujący (1)  
138. Tringa erythropus brodziec śniady A P +   przelotny sporadycznie zimujący (1) 
139. Tringa nebularia kwokacz A P +   przelotny  
140. Tringa melanoleuca brodziec piegowaty A z        
141. Tringa totanus krwawodziób A L + lęgowy    
 142. Tringa glareola łęczak  A  l P  +  aktualnie nielęgowy  przelotny  
143. Tringa stagnatilis brodziec pławny A l P +   zalatujący  
144. Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby A P +   zalatujący  
145. Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby A Z +   sporadycznie zalatujący (5)  
146. Glareola pratincola żwirowiec łąkowy A Z (+)    dawniej sporadycznie zalatujący  
147. Glareola nordmanni żwirowiec stepowy A Z +   zalatujący (15)  
  Glareola sp. żwirowiec sp.          sporadycznie zalatujący (2)  
148. Fratercula arctica maskonur A Z        
149. Cepphus grylle nurnik A P        
150. Alca torda alka A P        
151. Alle alle alczyk A Z        
152. Uria lomvia nurzyk polarny A z        
153. Uria aalge nurzyk A P        
154. Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny A Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
155. Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny A P +   zalatujący (8)  
156. Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
157. Stercorarius skua wydrzyk wielki A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
158. Pagophila eburnea mewa modrodzioba A z        
159. Xema sabini mewa obrożna A Z        
160. Rissa tridactyla mewa trójpalczasta A P +   zalatujący (18) sporadycznie zimujący (3)
161. Chroicocephalus genei mewa cienkodzioba A z        
162. Chroicocephalus ridibundus śmieszka A L + lęgowy   zimujący
163. Hydrocoloeus minutus mewa mała A (l) P + aktualnie nielęgowy (2) przelotny sporadycznie zimujący (3)
164. Rhodostethia rosea mewa różowa A z        
165. Leucophaeus atricilla mewa karaibska A z        
166. Ichthyaetus melanocephalus mewa czarnogłowa A l P + lokalnie lęgowy przelotny  
167. Ichthyaetus ichthyaetus orlica A Z +   zalatujący (35)  
168. Larus canus mewa siwa A L + lęgowy   zimujący
169. Larus delawarensis mewa delawarska A Z        
170. Larus fuscus mewa żółtonoga A l P + lokalnie lęgowy (5) przelotny nieregularnie zimujący (10)
171. Larus argentatus mewa srebrzysta A L + lokalnie lęgowy (2) przelotny zimujący
172. Larus smithsonianus mewa popielata A z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
173. Larus michahellis mewa romańska A l P + lokalnie lęgowy (1) przelotny  
174. Larus cachinnans mewa białogłowa A L + lęgowy   zimujący
175. Larus hyperboreus mewa blada A Z  +   sporadycznie zalatujący (2) sporadycznie zimujący (1)
176. Larus glaucoides mewa polarna A Z        
177. Larus schistisagus mewa ochocka A z        
178. Larus marinus mewa siodłata A P +   zalatujący (7)  
179. Gelochelidon nilotica rybitwa krótkodzioba A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
180. Hydroprogne caspia rybitwa wielkodzioba A P +   przelotny  
181. Thalasseus sandvicensis rybitwa czubata A L +   sporadycznie zalatujący (4)  
182. Sterna dougallii rybitwa różowa A z        
183. Sterna hirundo rybitwa rzeczna A L + lęgowy    
184. Sterna paradisaea rybitwa popielata A (l) P +   sporadycznie zalatujący (2)  
185. Sternula albifrons rybitwa białoczelna A L + lęgowy    
186. Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa A L + lęgowy    
187. Chlidonias niger rybitwa czarna A L + lęgowy    
188. Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła A L + lęgowy    
189. Gavia stellata nur rdzawoszyi A P +   przelotny sporadycznie zimujący (4)
190. Gavia arctica nur czarnoszyi A (l) P +   przelotny nieregularnie zimujący (17)
191. Gavia immer lodowiec A Z +   sporadycznie zalatujący (3) sporadycznie zimujący (1)
192. Gavia adamsii nur białodzioby A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
193. Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy A z        
194. Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy A Z        
195. Hydrobates leucorhoa nawałnik duży A Z        
196. Fulmarus glacialis fulmar A Z        
197. Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby A z        
198. Ardenna grisea burzyk szary A Z        
199. Puffinus puffinus burzyk północny A z        
200. Puffinus mauretanicus burzyk balearski A z        
201. Ciconia nigra bocian czarny A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1)
202. Ciconia ciconia bocian biały A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (20)
203. Pelecanus onocrotalus pelikan różowy A Z +   sporadycznie zalatujący (3)  
204. Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
205. Botaurus stellaris bąk A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (3)
206. Ixobrychus minutus bączek A L + lęgowy    
207. Nycticorax nycticorax ślepowron A L +   przelotny (24)  
208. Ardeola ralloides czapla modronosa A Z +   zalatujący (8)  
209. Bubulcus ibis czapla złotawa A Z        
210. Ardea cinerea czapla siwa A L + lęgowy   zimujący
211. Ardea purpurea czapla purpurowa A l P +   przelotny  
212. Ardea alba czapla biała A L + lokalnie lęgowy (9)   zimujący
213. Egretta garzetta czapla nadobna A l P +   przelotny (48)  
214. Platalea leucorodia warzęcha A P +   zalatujący (17)  
215. Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty A Z +   sporadycznie zalatujący (2)  
216. Morus bassanus głuptak A Z        
217. Microcarbo pygmeus kormoran mały A Z +   zalatujący (27) sporadycznie zimujący (2)
218. Phalacrocorax aristotelis kormoran czubaty A z        
219. Phalacrocorax carbo kormoran A L + aktualnie nielęgowy przelotny zimujący
220. Pandion haliaetus rybołów A l P + aktualnie nielęgowy przelotny  
221. Elanus caeruleus kaniuk A z +   sporadycznie zalatujący (1)   
222. Pernis apivorus trzmielojad A L + lęgowy    
223. Gypaetus barbatus orłosęp A z        
224. Neophron percnopterus ścierwnik A Z        
225. Circaetus gallicus gadożer A l P + lokalnie lęgowy (30) przelotny  
226. Gyps fulvus sęp płowy A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
227. Aegypius monachus sęp kasztanowaty A Z (+)   aktualnie niezalatujący  
228. Clanga pomarina orlik krzykliwy A L + lęgowy przelotny  
229. Clanga clanga orlik grubodzioby A l P + lokalnie lęgowy przelotny  
230. Aquila nipalensis orzeł stepowy A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
231. Aquila heliaca orzeł cesarski A Z +   zalatujący (19)  
232. Aquila chrysaetos orzeł przedni A l P +   przelotny zimujący
233. Hieraaetus pennatus orzełek A (l) Z + aktualnie nielęgowy zalatujący (36)  
234. Circus aeruginosus błotniak stawowy A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (2) 
235. Circus cyaneus błotniak zbożowy A (l) P + aktualnie nielęgowy przelotny zimujący
236. Circus macrourus błotniak stepowy A P +   przelotny  
237. Circus pygargus błotniak łąkowy A L + lęgowy    
238. Accipiter brevipes krogulec krótkonogi A z        
239. Accipiter nisus krogulec A L + lęgowy   zimujący
240. Accipiter gentilis jastrząb A L + lęgowy   zimujący
241. Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni B (z)        
242. Haliaeetus albicilla bielik A L + lęgowy   zimujący
243. Milvus milvus kania ruda A L + sporadycznie lęgowy (3) przelotny (24)  
244. Milvus migrans kania czarna A L + lokalnie lęgowy (15)  przelotny  
245. Buteo lagopus myszołów włochaty A P +   przelotny zimujący
246. Buteo buteo myszołów A L + lęgowy   zimujący
247. Buteo rufinus kurhannik A P +   przelotny  
248. Tyto alba płomykówka A L + lęgowy   zimujący
249. Surnia ulula sowa jarzębata A Z        
250. Glaucidium passerinum sóweczka A L + lokalnie lęgowy (32)  przelotny nieregularnie zimujący (17)
251. Athene noctua pójdźka A L + lęgowy   zimujący
252. Aegolius funereus włochatka A L + lęgowy    
253. Otus scops syczek A Z        
254. Asio otus uszatka A L + lęgowy   zimujący
255. Asio flammeus uszatka błotna A l P + lokalnie lęgowy (3)  przelotny (13) nieregularnie zimujący (5)
256. Strix aluco puszczyk A L + lęgowy   zimujący
257. Strix uralensis puszczyk uralski A L + lęgowy   zimujący
258. Strix nebulosa puszczyk mszarny A. l Z + lokalnie lęgowy  zalatujący (14) zimujący
259. Bubo scandiacus sowa śnieżna A Z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
260. Bubo bubo puchacz A L + lęgowy   zimujący
261. Upupa epops dudek A L + lęgowy    
262. Jynx torquilla krętogłów A L + lęgowy    
263. Picus canus dzięcioł zielonosiwy A L + lęgowy   zimujący
264. Picus viridis dzięcioł zielony A L + lęgowy   zimujący
265. Dryocopus martius dzięcioł czarny A L + lęgowy   zimujący
266. Dendrocoptes medius dzięcioł średni A L + lęgowy   zimujący
267. Dryobates minor dzięciołek A L + lęgowy   zimujący
268. Dendrocopos major dzięcioł duży A L + lęgowy   zimujący
269. Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi A L + lęgowy   zimujący
270. Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety A L + lęgowy   zimujący
271. Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty A L +
  sporadycznie zalatujący (?)  
272. Merops apiaster żołna A L + lęgowy    
273. Coracias garrulus kraska A l P + lokalnie lęgowy przelotny (30)  
274. Alcedo atthis zimorodek A L + lęgowy   zimujący
275. Ceryle rudis rybaczek srokaty B (z)        
276. Falco naumanni pustułeczka A (l) Z + prawdopodobnie dawniej lęgowy aktualnie niezalatujący  
277. Falco tinnunculus pustułka A L + lęgowy   zimujący
278. Falco vespertinus kobczyk A (l) P +   przelotny  
279. Falco columbarius drzemlik A P +   przelotny zimujący
280. Falco subbuteo kobuz A L + lęgowy    
281. Falco eleonorae sokół skalny A z        
282. Falco cherrug raróg A (l) Z +   zalatujący (12)  
283. Falco rusticolus białozór A Z        
284. Falco peregrinus sokół wędrowny A l P +  lokalnie lęgowy przelotny zimujący
285. Vireo olivaceus wireonek czerwonooki A z        
286. Oriolus oriolus wilga A L + lęgowy    
287. Lanius collurio gąsiorek A L + lęgowy    
288. Lanius phoenicuroides dzierzba rdzawosterna A z        
289. Lanius isabellinus dzierzba pustynna A z        
290. Lanius minor dzierzba czarnoczelna A l Z + aktualnie nielęgowy sporadycznie zalatujący (3)  
291. Lanius excubitor srokosz A L + lęgowy   zimujący
292. Lanius senator dzierzba rudogłowa A (l) Z + aktualnie nielęgowy sporadycznie zalatujący (2)  
293. Pyrrhocorax graculus wieszczek A (l) z        
294. Perisoreus infaustus sójka syberyjska A z        
295. Garrulus glandarius sójka A L + lęgowy   zimujący
296. Pica pica sroka A L + lęgowy   zimujący
297. Nucifraga caryocatactes orzechówka A L + lęgowy   zimujący
298. Corvus monedula kawka A L + lęgowy   zimujący
299. Corvus frugilegus gawron A L + lęgowy   zimujący
300. Corvus corax kruk A L + lęgowy   zimujący
301. Corvus corone czarnowron A l P +   zalatujący (0)  
302. Corvus cornix wrona siwa A L + lęgowy   zimujący
303. Periparus ater sosnówka A L + lęgowy   zimujący
304. Lophophanes cristatus czubatka A L + lęgowy   zimujący
305. Poecile palustris sikora uboga A L + lęgowy   zimujący
306. Poecile montanus czarnogłówka A L + lęgowy   zimujący
307. Cyanistes caeruleus modraszka A L + lęgowy   zimujący
308. Cyanistes cyanus sikora lazurowa A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
309. Parus major bogatka A L + lęgowy   zimujący
310. Remiz pendulinus remiz A L + lęgowy    
311. Melanocorypha calandra kalandra szara B (z)        
312. Melanocorypha yeltoniensis kalandra czarna A z        
313. Calandrella brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy A Z +   sporadycznie zalatujący (1)  
314. Eremophila alpestris górniczek A P +   przelotny zimujący
315. Lullula arborea lerka A L + lęgowy   zimujący
316. Alauda leucoptera
skowronek białoskrzydły A z        
317. Alauda arvensis skowronek A L + lęgowy   zimujący
318. Galerida cristata dzierlatka A L + lęgowy   zimujący
319. Panurus biarmicus wąsatka A L + lokalnie lęgowy (6) przelotny nieregularnie zimujący (6)
320. Locustella certhiola świerszczak melodyjny A z        
321. Locustella luscinioides brzęczka A L + lęgowy    
322. Locustella fluviatilis strumieniówka A L + lęgowy    
323. Locustella naevia świerszczak A L + lęgowy    
324. Iduna caligata  zaganiacz mały A z        
 325.  Iduna pallida zaganiacz blady A z        
326. Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy A z        
327. Hippolais icterina zaganiacz A L + lęgowy    
328. Acrocephalus paludicola wodniczka A L + lęgowy    
329. Acrocephalus melanopogon tamaryszka A z        
330. Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka A L + lęgowy    
331. Acrocephalus dumetorum zaroślówka A l P +   zalatujący (8)  
332. Acrocephalus palustris łozówka A L + lęgowy    
333. Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek A L + lęgowy    
334. Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski A Z        
335. Acrocephalus arundinaceus trzciniak A L + lęgowy    
336. Delichon urbicum oknówka A L + lęgowy    
337. Cecropis daurica jaskółka rudawa A Z        
338. Hirundo rustica dymówka A L + lęgowy    
339. Riparia riparia brzegówka A L + lęgowy    
340. Phylloscopus bonelli świstunka górska A (l) Z        
341. Phylloscopus sibilatrix świstunka leśna A L + lęgowy    
342. Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
343. Phylloscopus humei świstunka ałtajska A z        
344. Phylloscopus proregulus świstunka złotawa A Z        
345. Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna A Z        
346. Phylloscopus trochilus piecuszek A L + lęgowy    
347. Phylloscopus ibericus świstunka iberyjska A z        
348. Phylloscopus collybita pierwiosnek A L + lęgowy    
349. Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba A Z        
350. Phylloscopus trochiloides wójcik A l P +   zalatujący (31)  
351. Phylloscopus borealis świstunka północna A z        
352. Aegithalos caudatus raniuszek A L + lęgowy   zimujący
353. Sylvia atricapilla kapturka A L + lęgowy    
354. Sylvia borin gajówka A L + lęgowy    
355. Sylvia nisoria jarzębatka A L + lęgowy    
356. Sylvia curruca piegża A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (1)
357. Sylvia cantillans pokrzewka wąsata A Z        
358. Sylvia melanocephala pokrzewka aksamitna A z        
359. Sylvia communis cierniówka A L + lęgowy    
360. Regulus regulus mysikrólik A L + lęgowy   zimujący
361. Regulus ignicapilla zniczek A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (0)
362. Bombycilla garrulus jemiołuszka A P +   przelotny zimujący
363. Sitta europaea kowalik A L + lęgowy   zimujący
364. Certhia familiaris pełzacz leśny A L + lęgowy   zimujący
365. Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy A L + lęgowy   zimujący
366. Tichodroma muraria pomurnik A l        
367. Troglodytes troglodytes strzyżyk A L + lęgowy   zimujący
368. Sturnus vulgaris szpak A L + lęgowy   zimujący
369. Pastor roseus pasterz A Z +   sporadycznie zalatujący (4)  
370. Cinclus cinclus pluszcz A L +   sporadycznie zalatujący (4) sporadycznie zimujący (3)
371. Muscicapa striata muchołówka szara A L + lęgowy    
372. Erithacus rubecula rudzik A L + lęgowy   zimujący
373. Larvivora sibilans  słowik syberyjski A z        
374. Luscinia megarhynchos słowik rdzawy A L + lęgowy    
375. Luscinia luscinia słowik szary A L + lęgowy    
376. Luscinia svecica podróżniczek A L + lęgowy    
377. Tarsiger cyanurus modraczek A Z +   sporadycznie zalatujący (1)   
378. Ficedula parva muchołówka mała A L + lęgowy    
379. Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna A L + lęgowy    
380. Ficedula albicollis muchołówka białoszyja A L + lęgowy    
381. Phoenicurus phoenicurus pleszka A L + lęgowy    
382. Phoenicurus ochruros kopciuszek A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (7)
383. Monticola saxatilis nagórnik A (l) Z        
384. Saxicola rubetra pokląskwa A L + lęgowy    
385. Saxicola maurus kląskawka syberyjska A z        
386. Saxicola rubicola kląskawka A L + lęgowy    
387. Oenanthe oenanthe białorzytka A L + lęgowy    
388. Oenanthe isabellina białorzytka płowa A z        
389. Oenanthe deserti białorzytka pustynna A z +   sporadycznie zalatujący (1)  sporadycznie zimujący (1) 
390. Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa A z        
391. Oenanthe pleschanka białorzytka pstra A z        
392. Oenanthe leucopyga białorzytka saharyjska A z        
393. Zoothera aurea drozdoń tajgowy A Z        
394. Geokichla sibirica drozdaczek ciemny A Z        
395. Turdus viscivorus paszkot A L + lęgowy   zimujący
396. Turdus philomelos śpiewak A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (0)
397. Turdus iliacus droździk A L + lokalnie lęgowy (0) przelotny (56) nieregularnie zimujący (14)
398. Turdus merula kos A L + lęgowy   zimujący
399. Turdus obscurus drozd oliwkowy A Z        
400. Turdus pilaris kwiczoł A L + lęgowy   zimujący
401. Turdus torquatus drozd obrożny A L +   sporadycznie zalatujący  
402. Turdus naumanni drozd rdzawy A z        
403. Turdus eunomus drozd rdzawoskrzydły A z        
404. Turdus atrogularis drozd czarnogardły A Z        
405. Turdus ruficollis drozd rdzawogardły A z        
 406.  Prunella collaris płochacz halny A L        
407. Prunella montanella płochacz syberyjski A Z        
408. Prunella modularis pokrzywnica A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (4)
409. Passer domesticus wróbel A L + lęgowy   zimujący
410. Passer montanus mazurek A L + lęgowy   zimujący
411. Petronia petronia wróbel skalny B (l z)        
412. Montifringilla nivalis śnieżka A z        
413. Anthus trivialis świergotek drzewny A L + lęgowy    
414. Anthus hodgsoni świergotek tajgowy A Z        
415. Anthus cervinus świergotek rdzawogardły A P +   przelotny  
416. Anthus pratensis świergotek łąkowy A L + lęgowy   nieregularnie zimujący
417. Anthus spinoletta siwerniak A L +   przelotny (6) nieregularnie zimujący
418. Anthus petrosus świergotek nadmorski A P +   sporadycznie zalatujący (1)   
419. Anthus richardi świergotek szponiasty A Z        
420. Anthus campestris świergotek polny A L + lęgowy    
421. Motacilla flava pliszka żółta A L + lęgowy    
422. Motacilla cinerea pliszka górska A L + lęgowy   sporadycznie zimujący (5)
423. Motacilla citreola pliszka cytrynowa A l P + sporadycznie lęgowy (4) zalatujący  
424. Motacilla alba pliszka siwa A L + lęgowy   nieregularnie zimujący (19)
425. Fringilla coelebs zięba A L + lęgowy   zimujący
426. Fringilla montifringilla jer A P +   przelotny zimujący
427. Coccothraustes coccothraustes grubodziób A L + lęgowy   zimujący
428. Erythrina erythrina dziwonia A L + lęgowy    
429. Pinicola enucleator łuskowiec A Z +   sporadycznie zalatujący (1) sporadycznie zimujący (1)
430. Pyrrhula pyrrhula gil A L + lęgowy   zimujący
431. Carduelis chloris dzwoniec A L + lęgowy   zimujący
432. Linaria cannabina makolągwa A L + lęgowy   zimujący
433. Linaria flavirostris  rzepołuch A P +   przelotny zimujący
434. Acanthis cabaret czeczotka brązowa A L +   przelotny zimujący
435. Acanthis flammea czeczotka A l P +   przelotny zimujący
436. Acanthis hornemanni czeczotka tundrowa A Z +   zalatujący (22) sporadycznie zimujący (4)
437. Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy A (l) Z        
438. Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy A L + lęgowy   zimujący
439. Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy A Z        
440. Carduelis carduelis szczygieł A L + lęgowy   zimujący
441. Carduelis citrinella osetnik A z        
442. Serinus serinus kulczyk A L + lęgowy    
443. Spinus spinus czyż A L + lęgowy   zimujący
444. Calcarius lapponicus poświerka A P +   zalatujący (7) nieregularnie zimujący (6)
445. Plectrophenax nivalis śnieguła A P +   przelotny zimujący
446. Emberiza melanocephala trznadel czarnogłowy A z +   sporadycznie zalatujący (?)  
447. Emberiza calandra potrzeszcz A L + lęgowy   zimujący
448. Emberiza cia głuszek A z        
449. Emberiza hortulana ortolan A L + lęgowy    
450. Emberiza cirlus cierlik A z        
451. Emberiza citrinella trznadel A L + lęgowy   zimujący
452. Emberiza leucocephalos trznadel białogłowy A (l) z        
453. Emberiza schoeniclus potrzos A L + lęgowy   zimujący
454. Emberiza rustica trznadel czubaty A z  +   sporadycznie zalatujący (1)   
455. Emberiza pusilla trznadelek A Z        
456. Emberiza aureola trznadel złotawy A z        
457. Emberiza chrysophyrus
trznadel złotobrewy A z        
458. Junco hyemalis junko A z        
   

RAZEM:

  458 334
215 155 163
     dawniej:   9 3 5 3 0
     współcześnie:
  449 331 210 152 164
     aktualnie nielęgowy/niezalatujący:   25     10 3 0
                 
ANEKS (GATUNKI NIE ZALICZONE DO AWIFAUNY LUBELSZCZYZNY)
1. Anser caerulescens śnieżyca duża D [Z] +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
2. Anser indicus gęś tybetańska D [Z] +   sporadycznie zalatujący  
3. Anser rossii śnieżyca mała D [z] +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
4.

Branta hutchinsii

bernikla północna D z +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
5. Emberiza aureola trznadel złotawy D [z] +   sporadycznie zalatujący  
6. Aix sponsa karolinka E x +   sporadycznie zalatujący sporadycznie zimujący
7. Chrysolophus pictus bażant złocisty E x +   sporadycznie zalatujący  
8. Caracara plancus karakara czarnobrzucha E x +   sporadycznie zalatujący  
9. Psittacula krameri aleksandretta obrożna E x +   sporadycznie zalatujący  
10. Cygnus atratus łabędź czarny E x

+

  sporadycznie zalatujący   
11. Haliaeetus pelagicus bielik olbrzymi E x

+

  sporadycznie zalatujący  
 
Kategorie wg klasyfikacji AERC: 
A - gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 01.01.1951 (pojaw naturalny)
B - gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801-1950 (pojaw naturalny, status dawny)
C - gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (pojaw wtórnie naturalny)
D - gatunki co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (pochodzenie niepewne)
E - gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (pojaw nienaturalny) 
 
Do awifauny krajowej zalicza się gatunki kategorii A, B i C (gatunki kategorii D i E - vide aneks)
 
Status gatunku w Polsce: 
L - aktualnie lęgowy (powyżej 100 par)
l - aktualnie nielicznie lęgowy (do 100 par)
(l) - aktualnie nielęgowy (nie potwierdzony od 1.01.2008 r.)
P - pojawiający się regularnie
Z - zalatujący (pojawiający się rzadko – gatunek podlegający weryfikacji)
z - zalatujący wyjątkowo (stwierdzony poniżej 5 razy - gatunek podlegający weryfikacji)
( ) - status dawny (kategoria B),  z wyjatkiem oznaczenia (l)
[ ] - pochodzenie niepewne (kategoria D)
x - pojaw nienaturalny (kategoria E) 
 
Występowanie na Lubelszczyźnie:
+ - gatunek współcześnie stwierdzony (od 1.01.1951 roku)
(+) - gatunek dawniej stwierdzony (status dawny przed 1.01.1951 r.)
? -  wymagane potwierdzenie występowania przez Komisję Faunistyczną 
 
Status lęgowy na Lubelszczyźnie: 
lęgowy - gatunek regularnie lęgowy  (kat. lęgowości B i C) 
lokalnie  lęgowy - gatunek regularnie lęgowy na obszarze nie większym niż 5% powierzchni regionu (nie więcej niż 12 kwadratów w Atlasie) lub nie więcej niż 10 par lęgowych w kat. lęg. B i C
sporadycznie lęgowy - sporadycznie lęgowy (do 5 stwierdzeń) w kat. lęg. B i C 
 
Status nielęgowy na Lubelszczyźnie: 
przelotny - pojawiający się regularnie (przez co najmniej ostatnich 10 lat)
zalatujący - pojawiający się nieregularnie
sporadycznie zalatujący - pojawiający się nieregularnie (do 5 stwierdzeń)
 
Status zimowy na Lubelszczyźnie - 1.12. - 28 (29).02.: 
zimujący - regularnie zimuje co roku (dotyczy również gatunków lęgowych i regularnie przelotnych) 
nieregularnie zimujący - zimuje nie co roku 
sporadycznie zimujący - do 5 stwierdzeń zimowania 
 
Oznaczenia dodatkowe (dopisywane do statusu podstawowego): 
dawniej - status dawny - przed 1.01.1951 rokiem;
aktualnie nielęgowy/niezalatujący - status niepotwierdzony po 31.12.2000 r.
prawdopodobnie - status niepewny lub wątpliwy.
(12) - liczba stwierdzeń na podstawie orzeczeń KF lub KAL
 
Źródła danych opracowania listy :
- Wójciak J., Biaduń W., Buczek T., Piotrowska M. 2005. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny. LTO, Lublin ;
- Raporty Komisji Faunistycznej: strona KF http://www.komisjafaunistyczna.pl/ ;
- T. Bajdak. Raport liczenia ptaków zimowych w latach 2009, 2010, 2011:  www.lto.org.pl ;
- Forum Przyroda, Ptaki Lubelszczyzny: www.forum.przyroda.org ;
- Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny www.kartoteka.lto.org.pl ;
- www.clanga.com
Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi