L o g i n H a s ł o
18 lutego 2015   Walne Zgromadzenie Członków 7 marca 2015 roku

Zapraszamy na wiosenny zjazd LTO. Tym razem będzie on miał rangę Walnego Zgromadzenia Członków. Mija kolejna kadencja Zarządu, czas na wysłuchanie sprawozdania z działalności oraz wybór nowej władzy :)

Spotkanie odbędzie się 7 marca (sobota) na UMCS-ie w Lublinie przy ulicy Akademickiej 19, w Budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, w sali audytoryjnej nr 0131B (tzw. niski parter).

Planowana godzina rozpoczęcia - 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

11 lutego 2015   Projekt LIFE+ "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie"

Z początkiem września 2014 r. ruszył nowy projekt o nazwie "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie" (LIFE13 NAT/PL/000060). Przedsięwzięcie to przez najbliższe cztery lata będzie finansowane przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne wraz z Fundacją Natura International Polska zapraszają do śledzenia postępów realizacji projektu. Na stronie www.strefowe.lto.org.pl znajdą się informacje na temat gatunków objętych projektem, działań ochronnych oraz - na co liczymy - relacje z wielu przygód podczas prac terenowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin :)

Poniżej prezentujemy logo projektu, którego autorami są Kasia i Michał Skakuj.

 

 logo projektu Life strefowe

05 lutego 2015   Nowa kategoria w Kartotece Awifauny Lubelszczyzny - "M" jak martwe"

W Kartotece Awifauny Lubelszczyzny została dodana nowa kategoria M -  ptaki martwe. Obejmuje ona gatunki martwe z przyczyn nienaturalnych lub drapieżnictwa inwazyjnych gatunków ssaków. Kategoria została stworzona głownie w celu zebrania danych o miejscach niebezpiecznych związanych z działalnością człowieka. Ważne jest, aby rekordy ewidentnie wskazywały na faktyczne powody nienaturalnej śmierci. Ułatwi to w przyszłości podejmowanie odpowiednich działań zaradczych. W przypadku drapieżnictwa ze strony ssaków zbierane są tylko dane dla: norki amerykańskiej, jenota i lisa (lis w odniesieniu do gatunków ptaków mogących wymagać działań ochronnych: redukcji liczebności lisa lub stosowania elektrycznych ogrodzeń - np. mew, rybitw, kuraków z wyłączeniem bażanta).

Ptaki szponiaste zbieramy wszystkie (bez względu na przyczynę śmierci) w granicach regionu KOO!!!

Ważne!! - przy dodawaniu osobnika martwego należy obowiązkowo wybrać kategorie zagrożenia odpowiadającą przyczynie śmierci. Kategorie zagrożeń są standardowe, wiec szeroko obejmują typy działalności ludzkiej. Należy więc wybrać kategorię w obrębie, której znajduje się przyczyna śmierci. proponuję następujące przyporządkowanie:

Lp. Przyczyna śmierci Zagrożenie w KAL
1. kolizje z  infrastrukturą elektroenergetyczną oraz porażenia [D02.01.01] napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne
2. kolizje z  infrastrukturą sygnałową [D02.03] maszty i anteny komunikacyjne
3. kolizje z samochodami  [G01.03] pojazdy zmotoryzowane
4. kolizje z ekranami akustycznymi 

[G05.09] płoty, ogrodzenia

5. kolizje z elektrowniami wiatrowymi [C03.03] produkcja energii wiatrowej
6. kolizje z elektrowniami fotowoltaicznymi [C03.02] produkcja energii słonecznej
7. kłusownictwa lub trucizna

[F03.02.03] chwytanie, trucie, kłusownictwo 

8. przypadkowe upolowania (dotyczy gatunków chronionych) [F03] polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)
9. kolizje z budynkami lub oknami [G05.11] śmierć lub uraz w wyniku kolizji
10. śmierć przy usuwaniu gniazd lub wycince drzew  [G05.06] chirurgia drzewna, ścinanie na potrzeby bezpieczeństwa, usuwanie drzew przydrożnych
11. kolizje z pociągami lub trakcja elektryczną [D01.04] drogi kolejowe
12 w wyniku wypalania [J01.01] wypalanie
13. zabite przy koszeniu traw [A03] koszenie / ścinanie trawy
14. zginęły przy wycince lasu [B02.02] wycinka lasu
15. śmierć z powodu sznurków, torebek foliowych, żyłki wędkar. itp. [H05] Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe
16. inne przyczyny (np. utonięcia w śródpolnych studzienkach) [A11] inne rodzaje praktyk rolniczych
17. drapieżnictwo ze strony ssaków (dotyczy tylko norki amer., jenota i lisa) [K03.04] drapieżnictwo

W razie braku pewności co do przyczyny śmierci lub przyczyny naturalnej (dotyczy tylko szponiastych!) , należy wybrać kategorię [X] - brak zagrożeń.

W KAL-e przy powyższych dedykowanych kategoriach zagrożeń dodane zostały symbole "M - martwe".

W kategorii "M jak martwe" należy obowiązkowo dodać zdjęcie. Zdjęcie powinno obrazować miejsce kolizji (np. gdy znajdziemy bociana pod słupem to należy przedstawić miejsce kolizji lub porażenia a nie samego bociana). Zalecane dodawanie zdjęć jako załączniki poprzez "dodaj plik do obserwacji".

W opisie "Szczegóły miejsca obserwacji" należy podać dodatkowo np. numer słupa, numer posesji, rodzaj linii energetycznej, numer stacji trafo itp.

03 stycznia 2015   Zimowe liczenia ptaków na Lubelszczyźnie 17-18 stycznia 2015

W dniach 17-18 stycznia 2015 r. (tradycyjnie z pewną tolerancją) odbędzie się kolejna edycja Zimowego Liczenia Ptaków na Lubelszczyźnie. Podobnie jak w latach ubiegłych, nasze lubelskie liczenia są częścią ogólnopolskich liczeń prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - liczba i rozmieszczenie obiektów liczonych w ramach PMŚ pozostaje bez zmian. 

Osoby, które brały udział w akcji w poprzednich latach i chcą ponownie prowadzić liczenia na kontrolowanych przez siebie odcinkach, jak również osoby chętne do udziału w akcji po raz pierwszy, prosimy o potwierdzanie swojego uczestnictwa na tradycyjny adres mailowy: zimoweliczenia@wp.pl lub bezpośrednio do koordynatorów akcji (Marcin Urban i Tomek Bajdak). Jeżeli ktoś nie będzie mógł zająć się dotychczas liczonymi odcinkami również prosimy o informację - ułatwi nam to sprawne zapełnianie "dziur" (informacje o tzw. wolnych mocach przerobowych również mile widziane ;-) ).

Zapytania o uczestnictwo w tegorocznej edycji akcji będę starał się wystosować do wszystkich liczących indywidualnie drogą mailową, ale nie ukrywam, że Wasza inicjatywa w zgłaszaniu się ułatwi mi pracę.

W zakładce programy --> liczenia zimowe --> wyniki , zamieszczone zostały podsumowania liczeń z lat 2012 i 2013. Podsumowanie liczeń 2014 zostanie zamieszczone po wiosennym zjeździe LTO, na którym zostanie zaprezentowane razem z wynikami z roku 2015.

W sąsiednich zakładkach tradycyjnie - krótka historia liczeń zimowych na Lubelszczyźnie oraz niezbędne metodyki i formularze .


Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego i wielu owocnych obserwacji w Nowym Roku.

Tomek Bajdak.

 

Tradycyjnie zapraszamy do przesyłania zdjęć z zimowego liczenia - najciekawsze zdjęcia umieścimy na naszej stronie !

31 grudnia 2014   „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska” - wydłużamy termin przyjmowania kwitów ;)

Informujemy, że termin nadsyłania inicjatyw ekologicznych do konkursu "Inicjatywy obywatelskie dla środowiska"; zostaje przedłużony do dnia 7 stycznia 2015 r. Natomiast wymagane opinie lokalnych władz samorządowych co do ich zasadności i możliwości realizacji, można dostarczyć do dnia 15 stycznia 2015 r.
09 grudnia 2014   „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska”. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Masz pomysł jak rozwiązać lokalne problemy związane z ochroną środowiska? Interesujesz się przyrodą i chcesz zrealizować w swoim środowisku działania chroniące ją, polepszające jej kondycję w Twoim najbliższym otoczeniu lub podnoszące świadomość lokalnego społeczeństwa na jej temat? Weź udział w konkursie „Inicjatywy obywatelskie dla środowiska” i zdobądź fundusze na realizację swojego pomysłu we współpracy i z pomocą ekipy LTO!

Czytaj więcej:

O konkursie

Wniosek o dofinansowanie  

Harmonogram rzeczowo-finansowy

20 października 2014   Program zjazdu LTO już znany...

Zapraszamy do zapoznania się z programem jesiennego zjazdu LTO:

PROGRAM ZJAZDU

UWAGA: KONIECZNA REZERWACJA W CZĘŚCI WIECZOROWEJ - SZCZEGÓŁY W  PROGRAMIE Perskie oko

Bardzo serdecznie zapraszamy!

08 października 2014   Jesienny zjazd LTO już wkrótce!

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym zapraszają na jesienny zjazd członków i sympatyków LTO, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2014 roku w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Białym Słupie koło Zwierzyńca. Szczegóły wkrótce.

Już teraz można rezerwować (we własnym zakresie) noclegi, chyba że decydujemy się na darmowy nocleg na terenie ośrodka (przydatny własny śpiwór, karimata, materac etc.)

22 czerwca 2014   VII Międzynarodowe Liczenie Bociana Białego na Lubelszczyźnie w 2014 - Aktualna mapa zajętych gmin

W lipcu 2014 roku odbędzie się liczenie bociana białego na Lubelszczyźnie, które obejmie cenzus wszystkich gniazd w naszym regionie. Do policzenia mamy 187 gmin! Mimimalną powierzchnię dla obserwatora stanowi 1 gmina.
Oprócz zaznaczenia na mapie lub w gps lokalizacji gniazda, będziemy zbierać dane na temat umiejscowienia gniazda (słup, drzewo, budynek), efektów lęgów oraz stwierdzonych zagrożeń (transformatory itp.).
Przed nami sporo pracy w terenie i przy opracowaniu danych. Dlatego już teraz publikujemy mapę regionu z podziałem administracyjnym. Wraz z napływem deklaracji od obserwatorów, będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bociany.lubelskie[at]wp.pl .

Wydarzenie - na naszej stronie na FB, gdzie będziemy na bieżąco Was informować o postępach w akcji.

AKTUALNA MAPA regionu (22-06-2014) objęta liczeniem - wersja duża "ściągnięcia" - POBIERZ

Mapa regionu objęta liczeniem.

05 marca 2014   Wiosenny zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne zaprasza na Zjazd Członków i Sympatyków LTO w dniu 8 marca (sobota) 2014 r., który odbędzie się na UMCS-ie w Lublinie, przy ul. Akademickiej 19, w Budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, w Sali Audytoryjnej (0131 B) tzw. niski parter.

PROGRAM ZJAZDU
08 marca (sobota)

10.00 - Rozpoczęcie zjazdu
  • 1. Sprawozdanie z działalności LTO w 2013 roku.
  • 2. Akcja "Przyloty" - krótkie podsumowanie dotychczasowych wyników.
  • 3. VII Międzynarodowe Liczenie Bociana Białego na Lubelszczyźnie - cele, metodyka, omówienie formularza itp.
  • 4. Kartoteka Awifauny Lubelszczyzny - nowe narzędzie w rękach przyrodników do gromadzenia danych na temat ptaków regionu.
  • 5. Plany na sezon 2014.
Gorąco zapraszamy
Zarząd LTO

PROGRAM ZJAZDU format .doc - POBIERZ
 
Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi