L o g i n H a s ł o
Projekt "Czynna ochrona mew i rybitw na Lubelszczyźnie" zakończony

Projekt "Czynna ochrona mew i rybitw na Lubelszczyźnie" zakończony.

W 2013 roku dzięki wsparciu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” LTO zrealizowało projekt "Czynna ochrona mew i rybitw na Lubelszczyźnie". W ramach projektu m.in. przeprowadziliśmy monitoring stanowisk lęgowych wszystkich gatunków mew i rybitw gnieżdżących się na Lubelszczyźnie. Raport z monitoringu został przekazany do RDOŚ w Lublinie.

Raport.


W projekcie zaplanowano również znakowanie kolorowymi obrączkami dorosłych i młodych mew białogłowych głównie w kolonii na Jeziorze Wytyckim. Ogółem zaobrączkowano  400 mew - dorosłych "wielkich" mew głównie z gatunku L. cachinnans oraz młodych. Prace obejmowały także dokumentację fotograficzną oraz pomiary biometryczne każdego osobnika. Pozwala to w większości przypadków na identyfikację taksonomiczną osobników co do konkretnego gatunku: Larus argentatus, Larus cachinnans, L. michahellis . Wkrótce na stronie http://www.lto.org.pl/programy_obr_mewy.html zamieścimy więcej szczegółów z akcji obrączkowania wraz z najciekawszymi wiadomościami powrotnymi.

Ukraińska mewa białogłowa kontrolowana w kolonii na Jez. Wytyckim (fot. Ł. Bednarz)


Młoda mewa białogłowa obrączkowana na Jez. Wytyckim (fot. Ł. Bednarz)


W poprzednich latach monitoringu zwrócono uwagę na problem turystów i wędkarzy wchodzących do kolonii lub przebywających w jej pobliżu. Osoby te najczęściej nieświadomie przyczyniają się do strat w koloniach. Niepokojenie ptaków przy gniazdach, zwłaszcza w trakcie znoszenia jaj może skutkować w skrajnych przypadkach zagładą kolonii, co w przeszłości obserwowano w dolinie Wisły. W koloniach, gdzie jest duża antropopresja postawiono kilkadziesiąt tablic informacyjnych. Były to: zbiornik w Nieliszu, Jezioro Wytyckie oraz wybrane kolonie w Małopolskim Przełomie Wisły. Z obserwacji poczynionych w trakcie sezonu lęgowego wynika, że taka forma edukacji sprawdza się dość dobrze. Dlatego też wnioskowaliśmy do RDOŚ w Lublinie o wprowadzenie odpowiednich zapisów dot. stosowania takiej formy ochrony w przygotowywanych planach zadań ochronnych dla wybranych "ptasich" obszarów Natura 2000.

Montaż tablicy informacyjnej w kolonii na Jez. Wytyckim (fot. K. Antoń)


Tablice informacyjne w kolonii śmieszki, Zb. Nielisz (fot. Ł. Bednarz)


Składamy serdeczne podziękowania Sponsorowi Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość oraz wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę w ochronie ptaków na Lubelszczyźnie.

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi